Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Pacienti a návštěvníci

Nepřehlédněte

24033 NSPKA Letak andelska kavarna 260x500px

Přítomnost asistenčního a vodícího psa v nemocnici

Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, má právo s ohledem na svůj zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa se speciálním výcvikem (vodící, nebo asistenční) u sebe ve zdravotnickém zařízení, za podmínky, že nejsou porušována práva ostatních pacientů.


Nemocnice Karviná – Ráj p. o. Vám umožní přítomnost vodícího nebo asistenčního psa
za těchto podmínek:
 

Přítomnost psa v ambulancích:

 • doprovod psa se speciálním výcvikem (vodící, asistenční) v ambulantní péči je možný
 • pes je zřetelně označen jako vodící, asistenční (postroj, vestička)

Přítomnost psa při hospitalizaci:

 • v případě plánovaného přijetí k hospitalizaci doporučujeme domluvit se předem s vrchní sestrou konkrétního oddělení
 • přítomnost psa je možná pouze na standardních jednotkách, kde nemocnice zajistí samostatný pokoj, pobyt se psem na odděleních Jednotek intenzivní péče (JIP), Dlouhodobé intenzivní péče (DIP), Dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP) a Anesteziologicko resuscitačním oddělení (ARO) nebude umožněn
 • pacient je schopen se o psa řádně postarat, obstarává hlavně krmení a venčení – veškeré potřeby (misky, krmení, sáčky na exkrementy) si zajišťuje pacient sám
 • není-li pacient schopen se sám o psa postarat, zajistí si pacient péči o psa osobou blízkou
 • není-li možné zajistit přítomnost osoby blízké, zajistí nemocnice venčení psa (zaměstnanec vrátnice nebo ostrahy)
 • zdravotničtí pracovníci mají zákaz o psy pečovat
 • v případě neplánovaného přijetí k hospitalizaci nemocnice zajistí na nezbytně nutnou dobu misky a pelíšek pro psa, řešíme individuálně
 • přijmout je možné pouze psa, který je čistý, ovladatelný, neobtěžuje, nejeví známky agresivního chování, je zřetelně označen jako vodící, asistenční pes (postroj, vestička)
 • pes se nesmí volně a bez dozoru pohybovat po oddělení
 • nemůže-li mít pacient svého vodícího, či asistenčního psa u sebe, jsou povoleny návštěvy dočasného opatrovníka psa i se psem

Pacient je dále povinen:

 • na požádání zdravotnického personálu se prokázat průkazkou vodícího, asistenčního psa a platným očkovacím průkazem s proočkováním psa proti vzteklině ne starším jednoho roku
 • na požádání zdravotnického personálu se prokázat potvrzením o zaplacení pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou psem
 • předat zdravotnickému pracovníkovi kontakt na osobu, která si v případě potřeby psa převezme


Pes může být odmítnut a vykázán ze zdravotnického zařízení, pokud hrozí přímé ohrožení bezpečí a zdraví ostatních lidí (agresivní chování) a při nedodržení výše jmenovaných podmínek.