Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

10          

Alergologická poradna

V naší alergologické poradně provádíme následující úkony: alergologické vyšetření, kožní testy na inhalační a potravinové alergeny, spirometrie a bronchodilatační testy, imunologické vyšetření s indikací imunoterapie, aplikace alergenových vakcín a imunopreparátů...

Dětské poradny

Gynekologická ambulance

V současné době provozujeme 2 odborné gynekologické ambulance , ve kterých se zabýváme antikoncepcí, prenatální diagnostikou, dětskou gynekologií, urogynekologií, léčbou žen v klimakteriu. Gynekologická ambulance se nachází v 1. poschodí polikliniky NsP Karviná - Ráj...

Hematologická ambulance

V hematologické ambulanci jsou dispenzarizováni pacienti s anemickým sy (anemie nutriční, hemolytické, anemie chronických onemocnění), sekundární polyglobulií, hemosiderosou, leukopeniemi a trombocytopeniemi. Je prováděna diferenciální diagnosa uzlinových syndromů, splenomegalií, leukocytos a trombocytémií. Ćást pacientů tvoří nemocní s poruchami krevní srážlivosti (hemofilie, Willebrandův sy, vaskulopatie) a s trombofilními stavy (antifosfolipidový sy, Leidenská mutace f. V, mutace protrombinu a další vrozené i získané trombofilie)...

Chirurgické ambulance a poradny

 

Interní ambulance a poradny

 

Neurologická ambulance

 

Moravskoslezské oční centrum

Jsme sehraný tým lékařů a sester, který je připraven poskytnout špičkovou odbornou péči dětským i dospělým pacientům v očním lékařství. Patříme k jednomu z nejlépe vybavených pracovišť v celé ČR.
 

ORL ambulance

 

Ortopedická ambulance

Ortopedická ambulance Karviná tel.: 596 383 648 

Rehabilitační ambulance

 

Urologická ambulance

 

Zdravotně sociální služba