Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Personální obsazení Ambulance léčby bolesti:


Lékař:
Telefon: 596 583 212

Sestra:
Telefon: 596 583 371

Ordinační hodiny:
Pondělí až pátek: 11:00 - 14:00 hod.


Podílí se na přípravě pacienta k plánovaným operačním výkonům, kdy na základě předoperačního vyšetření obvodního lékaře nebo interního lékaře, eventuálně neurologického specialisty či dalších speciálních vyšetření, dle zdravotního stavu pacienta, anestesiolog stanoví riziko komplikací během anestezie a po anestezii a rozhoduje o eventuálně další přípravě pacienta a druhu anestezie, aby se eventuální rizika operačního výkonu snížila na minimum. To vše se děje po pečlivém vysvětlení pacientovi, který je s průběhem anestezie nebo-li narkózy seznámen.

Ambulance se nachází ve 3. patře lůžkové části nemocnice při oddělení NIP.

 

Ambukance se a