Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

10          

Personální obsazení ambulance anestezie:


Lékař:
Telefon: 596 583 475

Ordinační hodiny:
Čtvrtek: 07:15 - 13:30 hod.


Podílí se na přípravě pacienta k plánovaným operačním výkonům, kdy na základě předoperačního vyšetření obvodního lékaře nebo interního lékaře, eventuálně neurologického specialisty či dalších speciálních vyšetření, dle zdravotního stavu pacienta, anestesiolog stanoví riziko komplikací během anestezie a po anestezii a rozhoduje o eventuálně další přípravě pacienta a druhu anestezie, aby se eventuální rizika operačního výkonu snížila na minimum. To vše se děje po pečlivém vysvětlení pacientovi, který je s průběhem anestezie nebo-li narkózy seznámen.
 

Ambulance se nachází v přízemí nemocnice v prostorách ortopedické ambulance.