Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

10          

Oddělení

Intervenční výkony  - vyšetření a následná procedura, která nám umožňuje nahradit či usnadnit chirurgický výkon pod dohledem zobrazovací techniky.

• Provádí se pod CT, UZ a RTG kontrolou.
• Perkutánní radikuloterapie – PRT a facetové denervace (pod CT kontrolou).
• Perkutánní punkce nebo biopsie (nejčastěji pod CT a UZ kontrolou).
• Perkutánní drenáž abscesu,cysty event. jiné dutiny (nejčastěji pod CT a UZ kontrolou).
• Zavedení lokalizátoru k nehmatným ložiskům prsu (provádí se pod UZ kontrolou).

Příprava před výkonem

• před vyšetřením nejíst alespoň 6 hodin. Léky lze užít. Přestože se jedná o miniinvazivní zákrok, je nutné před většinou zákroků prováděných pod CT kontrolou znát aktuální hodnoty srážlivosti krve - v případě normálních hodnot lze zákrok provést. Před samotným zákrokem budete vyzváni k vyplnění formuláře o souhlasu s procedurou - tzv. Informovaný souhlas pacienta s intervenčním výkonem.

Po většině intervenčních výkonů pod CT kontrolou je nutné Vaše sledování na oddělení, které Vás na výkon odeslalo.