Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

10          

Nabídka stipendia pro studenty 3. a 4. ročníku středních zdravotnických škol 


Stipendia jsou poskytována studentům 3. a 4. ročníku Střední zdravotnické školy ve Frýdku-Místku, Karviné, Opavě, Krnově, Ostravě a Novém Jičíně oboru PRAKTICKÁ SESTRA.

Podmínka: Úvazek minimálně 0,8 a závazek pracovního poměru na 3 roky.

Výše stipendia:

  • student 3. ročníku 3 000,- / měsíčně od 2. pololetí
  • student 4. ročníku 5 000,- / měsíčně bez určení místa pracoviště

 
Stipendia budou poskytnuta studentům, kteří podepíši s nemocnicí Smlouvu o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy – závazek studenta nastoupit po ukončení studia do pracovního poměru v naší nemocnici.
 

Nabídka stipendia pro studenty 2. a 3. ročníku vyšších odborných škol a vysokých škol


Stipendia jsou poskytována studentům 2. a 3. ročníku vyšších odborných škol a vysokých škol – bakalářské studium v oboru VŠEOBECNÁ SESTRA nebo OŠETŘOVATELSTVÍ.

Podmínka: Úvazek 1,0 a závazek pracovního poměru na 3 roky.

 

Výše stipendia:

  • student 2. ročníku         3 000,- / měsíčně od letního semestru
  • student 3. ročníku         5 000,- / měsíčně bez určení místa pracoviště

 
Stipendia budou poskytnuta studentům, kteří podepíši s nemocnicí Smlouvu o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy – závazek studenta nastoupit po ukončení studia do pracovního poměru v naší nemocnici.

Kontaktní adresa:
Nemocnice Karviná-Ráj
Vydmuchov 399/5
734 01 Karviná-Ráj
 

Mgr. Jana Hálová-Bialková
Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Karviná
Tel.: 596 383 199
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Bc. Bogdana Fabiszová
Referent vzdělávání
Tel: 596 383 296
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Nabídka odborné praxe, stáže

Pro zájemce o odbornou praxi nebo stáž v Nemocnici Karviná-Ráj, příspěvková organizace


Instrukce pro zájemce o odbornou praxi

Studenti:

Bezplatnou praxi může absolvovat student školy, se kterou má nemocnice podepsanou rámcovou smlouvu. Seznam škol naleznete v dokumentech pod článkem.
Před zahájením odborné praxe požádá student vrchní sestru nebo primáře oddělení (budoucí sestra, ošetřovatelka - vrchní sestru, budoucí lékař – primáře) o schválení na formuláři Žádost o absolvování odborné praxe. Jestliže student chce vykonávat praxi na více odděleních, musí předložit Žádost o absolvování odborné praxe studenta za každé oddělení zvlášť. Formulář žádosti si můžete vyzvednout u referenta vzdělávání nebo stáhnout zde.
Schválenou Žádost spolu se Smlouvou o zajištění odborné praxe doručí student nejpozději 14 pracovních dnů před zahájením odborné praxe referentu vzdělávání. Smlouvu o zajištění odborné praxe vystaví příslušná škola, se kterou má Nemocnice podepsanou rámcovou smlouvu. V případě, že škola nemá sepsanou rámcovou smlouvu s nemocnicí, vystaví nemocnice smlouvu vlastní.


Instrukce pro zájemce o stáž

Střední zdravotnický personál, laboranti, ošetřovatelé, atd.:

Před zahájením odborné stáže požádá objednatel vrchní sestru nebo primáře oddělení o schválení na formuláři Žádost o absolvování stáže.
Formulář žádosti si můžete vyzvednout u referenta vzdělávání nebo stáhnout zde. Schválenou žádost doručí objednatel (zájemce) referentu vzdělávání nejpozději 14 pracovních dnů před zahájením stáže. Smlouvu o zajištění stáže Vám vystaví nemocnice.
Stáž může probíhat na pracovištích akreditovaných Ministerstvem zdravotnictví k uskutečňování vzdělávacích programů podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve specializačních oborech, které naleznete pod článkem.


Kontaktní adresa:

Nemocnice Karviná-Ráj
Vydmuchov 399/5
734 01  Karviná-Ráj


Bc. Bogdana Fabiszová
referent vzdělávání
Tel. 596 383 296
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


DOC - Žádost o absolvování odborné praxe
DOC - Žádost o absolvování odborné stáže
DOCX - Rámcové smlouvy