Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

10          

Motto: Odměnou za naši práci je vaše zdraví...

Poslání: Poskytovat komplexní, kvalitní a bezpečnou péči všem pacientům.

 

Vize:
1. Spokojený pacient
2. Profesionální péče - kvalita v bezpečném prostředí
3. Výborné pracovní podmínky a personální vztahy
4. Ekonomicky stabilní a neustále se rozvíjející nemocnice


Hlavním účelem zřízení Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvkové organizace (dále jen Nemocnice) je účelové poslání spočívající v zabezpečení předmětu činnosti organizace, jímž je poskytování a organizace ústavní i ambulantní základní a specializované diagnostické a léčebné péče, včetně preventivních opatření ve stanoveném spádovém území. Jedná se o spádová území města Karviná, Orlová, Petřvald a obce Stonava, Dětmarovice, Doubrava a Petrovice u Karviné. Při plnění hlavního předmětu činnosti, Nemocnice v maximální možné míře spolupracuje s ostatními krajskými nemocnicemi tak, aby všechny výkony a činnosti související s poskytováním zdravotní péče byly prioritně zajištěny v rámci nemocnic, jejichž zřizovatelem či zakladatelem je Moravskoslezský kraj.
 

Nemocnice provozuje mimo svou hlavní činnost, také doplňkovou činnost, která je v organizaci zajišťovaná plně v souladu se zřizovací listinou a v souladu s vydanými živnostenskými listy. Účetnictví doplňkové činnosti je vedeno zcela odděleně. Prostředky získané touto činností jsou využity ve prospěch hlavní činnosti.
 

Nemocnice Karviná - Ráj, p.o. zajišťuje zdravotní péči pro spádovou oblast karvinského regionu, celkem 180 tisíc obyvatel. Poskytuje obyvatelům karvinského regionu péči na dvou pracovištích, v Karviné-Ráji a Orlové. Pracoviště v Karviné-Ráji poskytuje akutní péči na svých pracovištích mezi která patří -  interní oddělení, chirurgické oddělení, dětské a novorozenecké oddělení, gynekologicko-porodní oddělení, oddělení ARO a LDN. Mezi špičková pracoviště Nemocnice Karviná - Ráj patří Moravskoslezské oční centrum a ortopedické oddělení, které je svou robustností rozkročeno prostřednictvím Centra jednodenní chirurgie i na druhé pracoviště v Orlové. Na pracovišti v Karviné-Ráji je zajištěn provoz odborných ambulancí, komplementů, zařízení transfúzní služby HTO, dvou lékáren a dále provozuje lékařskou pohotovostní službu pro dospělé, děti a dorost a stomatologickou pohotovostní službu. V části Orlová je zdravotnická péče orientovaná na poskytování následné péče, na těchto odděleních - rehabilitační oddělení a LDN. V Orlové je provozována vlastní ústavní lékárna a lékárna pro veřejnost, taktéž odborné ambulance a komplementy. Od konce roku 2010 jsou v Orlové otevřena oddělení následné intenzivní péče a oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče. Nemocnice je také poskytovatelem pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení ústavní péče v Karviné a Orlové.