Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

10          

 
Akreditace udělené NsP Karviná – Ráj, příspěvkové organizaci dle zákona č. 95/2004 Sb. k uskutečňování praktické části vzdělávacích programů v oborech specializačního vzdělávání lékařů.

  Obor specializačního vzdělávání

Platnost akreditace dle vzdělávacích programů platných

Akreditace na ZK dle vyhlášky č. 221/2018

do 30. 6. 2017

od 1. 7. 2017

1.

 Anesteziologie a intenzivní medicína

21. 9 2024

26. 3. 2026 

15. 5. 2029

2.

 Gastroenterologie

31. 3. 2019

25. 6. 2026 

xxx

3.

 Gynekologie a porodnictví

30. 9. 2024

20. 5. 2026 

13. 12. 2028

4.

 HTO - Transfuzní lékařství

xxx  19. 8. 2026 xxx

5.

 Chirurgie

23. 10. 2024

23. 2. 2026 

28. 2. 2029

6.

 Klinická biochemie

22. 12. 2024 3. 8. 2026 xxx

7.

 Nefrologie

xxx  18. 8. 2026 xxx

8.

 Oftalmologie

1. 10. 2022 20. 5. 2026 

25. 5. 2028

9.

 Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

25. 10.2025 4. 9. 2026  30. 5. 2028

10.

 Pediatrie

21. 9. 2024

3. 3. 2026 

31. 3. 2025

11.

 Radiologie a zobrazovací metody

xxx 17. 3. 2026 

7. 11. 2024

12.

 Rehabilitační a fyzikální medicína

20. 5. 2023 10. 11. 2026  xxx

13.

 Traumatologie

5. 8. 2025 xxx xxx

14.

 Vnitřní lékařství

5. 8. 2024

 29. 12. 2025

31. 03. 2025

15.

 Odborná praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky LÉKAŘE

23. 3. 2027

xxx

xxx

 

Akreditace udělené NsP Karviná – Ráj, příspěvkové organizaci dle zákona č. 96/2004 Sb. k uskutečňování praktické části vzdělávacích programů v oborech specializačního vzdělávání NLZP.

 

Specializační obor

Označení specialisty

Rozsah

Platnost do

 Porodní asistence

 Porodní asistentka

Praktická část

31. 1. 2025

 Ošetřovatelská péče
 v interních oborech

 Sestra pro péči v interních
 oborech

OM 1
(Věstník MZ č. 5/2020)

30. 11. 2025

 Ošetřovatelská péče
 v pediatrii

 Dětská sestra

OM 1

30. 11. 2032

 Intenzivní péče v pediatrii

 Dětská sestra pro intenzivní
 péči

OM 2, OM 3

30. 5. 2029

 Zobrazovací technologie
 v radiodiagnostice

 Odborný radiologický asistent
 pro radiodiagnostiku

OM 3b

31. 10. 2024

 Ošetřovatelská péče
 v chirurgických oborech

 Sestra pro péči v chirurgických
 oborech

OM 1
(Věstník MZ č. 5/2020)

30. 11. 2025

 Intenzivní péče

 Sestra pro intenzivní péči

OM 6
(Věstník MZ č. 5/2020)

30. 11. 2025