Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

10          


Personální obsazení:

 
Lékař:
MUDr. Martina Gerguri
Tel.: 596 383 538
 

 
Zdravotní sestra:
Božena Pilchová
Tel.: 596 383 638
 

 

 Den Odběry
Ordinační hodiny
Čtvrtek
  7:00 – 15:00 hod.
Po – Pá 6:30 – 8:00 hod.  


Lipidová poradna je zaměřena preventivně a je určena především pacientům, kteří dosud neprodělali žádné závažné srdečně-cévní onemocnění - srdeční infarkt, mozková mrtvice, poruchy tepenného prokrvení dolních končetin. Vyhledává osoby s úmrtím nebo onemocněním na tyto choroby u rodičů nebo sourozenců do 60 let věku, dále pacienty s vysokými hodnotami krevních tuků, cukru a obezitou.
Po provedení klinického a laboratorního vyšetření se stanoví riziko onemocnění a úmrtí na srdečně-cévní chorobu a zahájí se dietní a režimová opatření, při vyšším riziku se využívá farmakologická léčba. Při podezření na těžkou vrozenou poruchu tukového metabolismu je pacient odeslán ke genetickému vyšetření.