Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz


kk.jpg


 
Projekt „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. - 2. část“ Cílem projektu je zlepšení systému funkční a udržitelné péče v NsP Karviná-Ráj. Zvýšení kvality bylo dosaženo pořízením nového a modernizací původního přístrojového vybavení, zdravotnických technologií a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech, dle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR.

Na pracoviště v Karviné byl pořízen Skiagrafický přístroj pro přímou digitalizaci značky Siemens, typ Ysio Max a na pracoviště v Orlové byl pořízen Skiaskopicko-skiagrafický přístroj téže značky, typ Luminos dRF Max.

Celkové způsobilé výdaje projektu činí: 22 389 130 Kč

Termín začátku realizace projektu byl 17. 6. 2019 a ukončení realizace 30. 4. 2021

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
 


 
Projekt „Zvýšení zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace v nemocnici“

kk.jpg
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace zahájila realizaci projektu „Zvýšení zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace v nemocnici“.

Cílem projektu je zvýšit úroveň zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace v nemocnici. Zajistit automatický sběr a archivaci logů z jednotlivých informačních systémů a jiných aktivních prvků v síťovém prostředí nemocnice včetně reportingu a analýzy bezpečnostních incidentů nebo jiných abnormálních stavů. Výše uvedená opatření budou napomáhat zvýšení odolnosti významných systémů proti kybernetickým hrozbám a doplní soubor opatření, které byly zavedeny v souvislosti s platností zákona 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti.

Uvedený projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Ukončení realizace projektu je plánováno k 31. 5. 2020.

Projekt „Zvýšení zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace v nemocnici“ ve formátu PDF

 


logo prekracujeme hraniceNsP Karviná-Ráj zlepší kvalitu diagnostiky a léčby očních onemocnění
 
V září letošního roku zahájila nemocnice realizaci projektu s názvem „Spolupráce očních oddělení Nemocnice v Karviné a v Jestřábí-Zdroji“, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001057, podpořeného z Fondu Mikroprojektů Euroregionu Těšínského Slezska v rámci programu INTERREG V-A Česká Republika – Polsko.

V rámci projektu dojde k navázání úzké spolupráce očních oddělení Nemocnice v Karviné a Jestřábí-Zdroji za účelem sdílení znalostí, zkušeností a praxe při diagnostice a léčbě očních onemocnění. Lékařský personál obou nemocnic se bude vzájemně potkávat, testovat metody diagnostiky používané po obou stranách hranice a spolupracovat při navrhování léčby.

Onemocnění očí a především oční sítnice jsou obecně nejčastější příčinou poruch nebo ztráty zraku a na polské i na české straně je stále velká skupina pacientů s tímto onemocněním sítnice, kteří požadují kvalitní diagnostiku a léčbu.

Cílem projektu je tak především zlepšení kvality poskytovaných služeb v oblasti oftalmologie pro obyvatelé příhraničí Polska i Česka.

17. října 2017 - Spolupráce očních oddělení Nemocnice v Karviné a v Jestřábí-Zdroji
19. října 2017 - Stáž polských kolegů na očním oddělení
25. října 2017 - Třetí stáž polských kolegů, tentokráte v retinální ambulanci
26. října 2017 - Stážisté z očního oddělení nemocnice Wojewódzki szpital - Jastrzębie-Zdrój
27. října 2017 - MUDr. Przemyslaw Kliś a sestra Barbara Turczyn na očním oddělení
31. října 2017 - Kolegové z Polska na očním oddělení