Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

10          


Personální obsazení kardiologické ambulance:

 
Lékař:
MUDr. Alžběta Sládková

Ordinační hodiny:

Úterý       10:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek    09:00 - 11:00 hod. - 12:30 - 14:00 hod.  Zdravotní sestra:
Jana Slaninová

Odběry:

Denně od 06:30 - 7:30 hod.

Informace a telefonické objednávky u sestry na tel.: 596 383 532

 

Echokardiografická ambulance:

Pondělí: 09:30 - 12:30 hod. MUDr. Alžběta Sládková
Úterý: 12:45 - 15:30 hod. MUDr. Pavlína Janková
Pátek: 10:00 - 12:00 hod. MUDr. Alžběta Sládková
 


Lékaři kardiologické ambulance pečují o pacienty s onemocněním kardiovaskulárního aparátu, tzn. srdce, tepen a žíl, pacienty po infarktu myokardu, s onemocněním srdečních chlopní, s arytmiemi, hypertensí, pacienty po operacích na srdci. Léčíme pacienty s metabolickými onemocněními – hyperliproteinémie, metabolickým sydromem – což je kombinace několika rizikových faktorů. Dále pečujeme o pacienty s onemocněním cév – aterosklerotickým postižením tepen dolních končetin, mozkových tepen, pacienty po trombotickém postižení žíl končetin nebo po plicních embolisacích. Narůstá počet pacientů s vrozenými srd. vadami, kteří k nám přicházejí z dětských poraden – ať už po operaci a korekci vady nebo bez operací.
Sledujeme pacienty s vrozenými trombofilními stavy a jejich různými projevy, pacienty s plicní hypertenzí.
Významnou částí jsou pacienti s chronickým srdečním selháním a jejich léčba.
Náplní ambulance je také diagnostický proces – ambulance disponuje EKG a tlakovým holtrem k monitoraci srdečních arytmií a kompensace tlaku.
Standardem je echokardiografie – pro pacienty z celé nemocnice a okolí. 
Naši lékaři spolupracují s odborníky v kardiologických centrech – Kardiocentrum Podlesí Třinec, FN Ostrava – Poruba, FN Olomouc, Centrum Kardiovaskulární a transplantační chirurgie FN U sv. Anny Brno a klinikou kardiologie IKEM či Všeobecnou FN Praha – Karlovo náměstí.
Lékaři se věnují nejen léčbě ale i prevenci a jsou schopni pacienty poučit a léčit i stran změn životního stylu, redukce hmotnosti, předcházení onemocnění kardiovaskulárního aparátu.