Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

10          

Personální obsazení anesteziologické ambulance:


Lékař:
Tel.: 596 383 168
 


Sestra:
Tel.: 596 383 278
 


Ordinační hodiny anesteziologické ambulance:

8:00 – 12:00 12:30 – 14:30 hod.

Provádíme základní anesteziologické předoperační vyšetření u plánovaných operací.

Anesteziolog posuzuje celkový zdravotní stav pacienta a způsobilost k operačnímu výkonu. Navrhuje předoperační přípravu a doplňující vyšetření. Pacient je seznámen s optimálním způsobem anestezie.

V ranních hodinách jsou přednostně vyšetřeni pacienti k akutním operacím. Ambulance zajišťuje rovněž konziliární službu u lůžka pacienta.

Anesteziologická ambulance se nachází v 1. poschodí polikliniky NsP Karviná-Ráj.