Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

10          

Personální obsazení rehabilitační ambulance:


Primář:
MUDr. Marek Lipowski                                                                        

Vedoucí fyzioterapeut:
Bc. Iveta Bardoňová

Lékaři:
MUDr. Nikola Lipowská
MUDr. Oldřich Barteček

Tel. recepce: 596 383 568

Tel. sesterna: 596 383 614
 

Ordinační hodiny lékaře:

Pondělí 07:00 – 14:30 hod. 11:30 – 12:00 hod. - polední přestávka
Úterý 07:00 – 14:30 hod. 11:30 – 12:00 hod. - polední přestávka
Středa 07:00 – 14:30 hod. 11:30 – 12:00 hod. - polední přestávka
Čtvrtek 07:00 – 14:30 hod. 11:30 – 12:00 hod. - polední přestávka
Pátek 07:00 – 14:00 hod. 11:30 – 12:00 hod. - polední přestávka
 
• 7:00 - 8:00 hod.  ordinace pro děti, studenty a pracující
                                                       

Pracovní doba NLZP:

Pondělí 06:40 – 15:00 hod. 11:30 – 12:00 hod. - polední přestávka
Úterý 06:40 – 16:00 hod. 11:30 – 12:00 hod. - polední přestávka
Středa 06:40 – 15:00 hod. 11:30 – 12:00 hod. - polední přestávka
Čtvrtek 06:40 – 16:00 hod. 11:30 – 12:00 hod. - polední přestávka
Pátek 06:40 – 15:00 hod. 11:30 – 12:00 hod. - polední přestávka

• Úterý, čtvrtek   12:00 - 15:30 hod. - pro studenty a pracující
• Polední přestávka  11:30 - 12:00 hod.

                                                       

Od 1. 9. rozšiřujeme provoz Rehabilitace v Úterý a ve Čtvrtek od 6.30- 16.30 hodin.


Ambulantní pracoviště se nachází v samostatné budově v zadní části areálu Nemocnici Karviná – Ráj p.o. Je zde zajištěn dobrý bezbariérový přístup.  

Tým kvalifikovaných odborníků (lékař, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, zdravotní sestry, ošetřovatelka a sanitářka) poskytuje zdravotní péči plně hrazenou v rámci zdravotních pojišťoven, provádí výkony diagnostické, preventivní a terapeutické.   
Zabezpečuje komplexní fyzioterapii pro pacienty z širokého okolí na doporučení praktického lékaře nebo lékaře odborných ambulancí.   
Ambulantní pracoviště úzce spolupracuje s oddělením lůžkovým, s klienty ostatních oddělení našeho zařízení, jejichž stav vyžaduje intervenci našich pracovníků.

Objednat se můžete osobně, přímo na rehabilitační ambulanci nebo telefonicky na čísle 596 383 111/596 383 614/ 596 383 568.


nspka rehabilitace 005

Rehabilitační oddělení poskytuje:

Léčebná tělesná výchova individuální a skupinová zaměřená na onemocnění:
    • pohybového systému – zánětlivého, degenerativního a traumatického původu
    • pooperační stavy po ortopedických, traumatologických, chirurgických a neurochirurgických operacích
    • vrozené a získané vady u dětí
    • neurologické onemocnění
    • gynekologické onemocnění
    • urologické onemocnění
    • metabolické choroby
    • onemocnění kardiovaskulárního systému

Léčebné techniky a metodiky používané na našem Rehabilitačním oddělení:
    • diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu
    • Proprioceptivní nervosvalová facilitace – PNF
    • terapie dle metody Ludmily Mojžíšové
    • terapie Spiraldynamik
    • ACT koncept - Akrální koaktivační terapie
    • terapie dětí Vojtovou reflexní terapií
    • bazální stimulace
    • SM systém – metoda spirální stabilizace páteře
    • kinesio taping
    • Pilates medical
    • manuální lymfodrenáže, přístrojové lymfodrenáže
    • míčková facilitace
    • Kraniosakrální technika
    • Dornova metoda
    • cvičení na míči, bossu, balanční podložce, cvičení z thera-bandem, overballem
    • cvičení na přístroji IMOOVE 600

Ergoterapie zahrnuje nácvik soběstačnosti, všedních denních činností (ADL) dle kineziologického rozboru, včetně nácviku komunikačních schopností.

Fyzikální terapie zahrnuje:

Elektroléčba - analgetické proudy (diadynamické proudy, Träbertovy proudy, interferenční proudy, krátkovlnná diatermie), dráždivé proudy (elektrostimulace, elektrogymnastika), ultrazvuk, magnetoterapie, výkonový indukční systém (SIS), biostimul
Vodoléčba - vířivá koupel na horní a dolní končetiny, podvodní masáž, střídavá nožní koupel.
Teploléčba (tepelný nosič)
Světloléčba - infrazářič

Rádi Vás objednáme na parafín, lymfodrenáž přístrojová, tejpování, vířivka, hydromasážní vana i bez doporučení lékaře (služba je zpoplatněna dle platného ceníku viz Ceník Nemocnice Karviná-Ráj)

nspka rehabilitace 002nspka rehabilitace 003nspka rehabilitace 004