Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

10          

Oddělení


Personální obsazení LDN (Léčebna dlouhodobě nemocných):


Primář:
MUDr. Placzek Daniel                                          

Zástupce primáře:
MUDr. Babuliak Lubomír

Vrchní sestra:
Mgr. Andrea Kopáčková
tel. 596 583 610
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Sekretariát LDN:
 
Sireková Mária 
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel: 596 583 602


Lékaři:

MUDr. Babuliak Lubomír 


Sociálně zdravotní pracovnice:
 
Mgr. Natalie Burysz
tel: 596 583 651
mobil: 734 437 259
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 
Léčebna má kapacitu 83 lůžek na třech lůžkových stanicích.
• LDN 2 na 6. patře, tel. 596 583 608
• LDN 3 na 7. patře, tel. 596 583 611
• LDN 4 na 4. patře, tel. 596 583 619
 

Léčba je poskytována pacientům se stanovenou diagnózou, u kterých došlo ke zvládnutí akutního onemocnění a u nichž nelze důvodně očekávat zvrat stability zdravotního stavu vyžadující akutní lůžkovou péči. Léčebna poskytuje kvalitní ošetřovatelskou péči, včleňuje prvky fyzioterapie, masáže a ergoterapie k nácviku soběstačnosti při běžných denních činnostech a podporu v řešení sociální situace. Rovněž provádíme komplexní péči o chronické rány.

Pacienti jsou přijímáni na podkladě žádosti (viz. – dokumenty ke stažení) a volné lůžkové kapacity.

O délce hospitalizace a jejím ukončení rozhoduje ošetřující lékař a primář zařízení. Klient se pak vrací do domácího prostředí a nebo je předán do péče jiného poskytovatele sociálních služeb (domov seniorů, apod.), kde má podány žádosti o přijetí. Čekací dobu na umístění v zařízeních sociální péče lze překlenout pobytem na Odd.sociálních služeb ve ZZ. OSS ve ZZ se nachází v areálu NsP Karviná, pracoviště Orlová.

Klienti naší léčebny jsou dospělé osoby, převážně však senioři.

Základem péče v Léčebně dlouhodobě nemocných je týmová spolupráce, kompatabilita lékařů, zdravotnického personálu, zdravotně sociálních pracovnic s nedílnou součástí spolupráce pacienta a osob jemu blízkých.
 


Možnost stažení dokumentů:

Následující dokumenty si můžete stáhnout, vyplnit, vytisknout a zaslat poštou či doručit osobně na výše uvedenou adresu. Veškeré potřebné dokumenty najdete pod tímto článkem.