Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

10          

Oddělení

Personální obsazení oddělení sociálních služeb:

 
Vedoucí oddělení:
Mgr. Marcela Placzek

tel.: 596 583 603
mobil: 734 437 260
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Vedoucí sestra:
Ing. Šárka Bončková, MBAce

tel.: 596 583 628
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sesterna: 596 583 629


Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodlo Nemocnici Karviná-Ráj dle § 28 odst.4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, poskytnout příspěvek na provoz na rok 2021 ve výši 10 115 000 Kč. Finanční prostředky jsou účelově určeny na financování běžných výdajů souvisejících s poskytování základních druhů a forem sociálních služeb v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (dále jen "Dotační program") - vedeno pod účelovým znakem 13305.


Vítejte na stránkách Oddělení sociálních služeb ve ZZ

 

Dovolte, abychom Vás seznámili s naším zařízením a poskytovanými službami.
 
Na základě zákona č. 108/2006 Sb., § 52 o sociálních službách poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče bylo zřízeno v Nemocnici Karviná-Ráj, pracoviště Orlová - Oddělení sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení (OSS ve ZZ). Nově se nachází v pátém patře monobloku nemocnice, na které se pohodlně dostanete jedním ze čtyř nově zrekonstruovaných výtahů. Komfortem pro naše klienty je snadná a rychlá dostupnost odborných ambulancí, umístěných v nemocnici a v přízemí monobloku nemocnice.
 
Před budovou nemocnice je parkoviště, na dosah zastávky MHD a v blízkém okolí nemocnice jsou dostupné služby, obchody, instituce. Pro ubytování je připraveno 30 lůžek a klient si může pokoj dovybavit vlastními předměty, jako je rádio, obrázky, apod., nelze jej však vybavit vlastním nábytkem. K dispozici klientům i jejich blízkým je společenská místnost s velkoplošnou televizí, knihovnou, s pohodlnými křesly, stoly.

Pro koho je naše zařízení určeno…

dospělým osobám, které nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít se bez celodenní pomoci a péče druhé osoby a toto nelze zajistit terénními sociálními službami.
 
V zařízení jsou tedy do doby, než je osobám zajištěno umístění u jiného poskytovatele pobytových sociálních služeb trvalého charakteru nebo je zajištěna celodenní péče rodinnými příslušníky či osobou blízkou v přirozeném prostředí osoby.

 
Tyto služby nelze využít…

Poskytování sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení ústavní péče nelze využít podle § 36 Vyhlášky č. 505/2006 Sb. v případě:

 • akutního infekčního onemocnění osoby
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy vážným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • osoba vyžaduje služby, které zařízení neposkytuje
 • pokud je naplněna kapacita zařízení

 

Jaké služby poskytujeme…

 • ubytování
 • stravování
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • aktivizační a sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • zdravotní péče
 • poradenská činnost
    

Cílem poskytované služby je…

 • zachování soběstačnosti, udržení a rozvoj stávajících schopností a dovedností klienta v běžných denních činnostech
 • poskytovat podporu a pomoc s ohledem na klientovu kondici, potřeby, přání, jeho zvyklosti. Prioritně poskytujeme pomoc osobám, které jsou plně závislé na péči jiné osoby
 • předat klienta do další péče jiné služby či osoby

 

Zdravotní péče, odborná ošetřovatelská a přímá obslužná péče je zajištěna:

 • lékařem
 • všeobecnými sestrami, které mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání
 • pracovníky sociální péče
   

Další služby

 • Zajištění služeb pedikérky a kadeřnice (dle jejich platného ceníku)
 • Doprava sanitním vozem (v případě, že převoz není hrazen zdravotní pojišťovnou) dle ceníku provozovatele

 

Při zájmu o sociální službu…

O možnosti využití naší sociální služby jste během hospitalizace v Nemocnici Karviná-Ráj informováni ze strany zdravotně sociálních pracovnic. Řízení o přijetí do zařízení je zahájeno podáním písemné „Žádosti o přijetí na Oddělení sociálních služeb ve ZZ“. Nejste-li pacientem Nemocnice Karviná-Ráj a máte zájem o poskytované sociální služby, je Vám k dispozici formulář žádosti, který si můžete stáhnout v sekci Pacienti, návštěvníci nebo jej obdržíte v kanceláři sociálních pracovnic zařízení. Vyplněnou žádost doručíte do našeho zařízení – osobně nebo poštou. Žádost je zařazena do evidence žadatelů, o možném termínu nástupu budete informováni sociální pracovnicí našeho zařízení.
 
Před uzavřením Smlouvy jste srozumitelným způsobem seznámeni sociální pracovnicí se všemi podmínkami a možnostmi při poskytování této služby, se svými právy a povinnostmi, s výší a způsobem úhrady, s Vnitřními pravidly zařízení, naše zařízení se bude zajímat o Vaše aktuální potřeby.

Poskytování sociálních služeb je…

Poskytování sociální služby je možné pouze na základě písemně uzavřené smlouvy mezi klientem a poskytovatelem, kdy délka pobytu je časově omezena a to na dobu 6-ti měsíců.

 

Principy uplatňované v našem zařízení

 • odbornost
 • individuální přístup
 • respektování potřeb a dodržování práv klienta
 • nestrannost, diskrétnost, otevřenost, spolupráce
 • podpora

 

CENÍK ZA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (s platností od 1. 2. 2024)

  Celkem 1 den (lůžko + strava)     535 Kč/den
  Cena celodenní stravy    255 Kč/den
  Ubytování / lůžko   280 Kč/den
  Úkony péče   Příspěvek na péči v přiznané výši   

 

ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ CELKEM

  Měsíční úhrada    Měsíční úhrada    Měsíční úhrada    Měsíční úhrada 
   při 28 dnech   při 29 dnech   při 30 dnech   při 31 dnech
  14.980 Kč   15.515 Kč   16.050 Kč   16.585 Kč

 
Platbu za pobyt je možné provést na pokladně Nemocnice Karviná – Ráj ( přízemí hlavní budovy ) a to hotově nebo platební kartou.

Je možná platba převodem na účet číslo 30331791/0100, jako variabilní symbol je rodné číslo klienta.

Platbu prosíme uhradit do 25. dne daného měsíce.

Pokladna je otevřena v pracovní dny v době 7:00 - 11:30 hod.

 

PDF - Žádost o přijetí klienta na Oddělení sociálních služeb


DOC - Žádost o přijetí klienta na Oddělení sociálních služeb