Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Pacienti a návštěvníci

Nepřehlédněte

20220419 dooffy nspka banner260x500px Studuj srdcem

Přístup do prostor nemocnice

Pracoviště Karviná:

• Plán rozmístění budov je umístěn na orientační tabuli před hlavní budovou nemocnice.
• Plán rozmístění oddělení a ambulancí je umístěn na informačních tabulích u hlavního vchodu do nemocnice.
• V přízemí hlavní budovy je umístěná recepce se zaměstnanci, kteří jsou nápomocni při orientaci v nemocnici. Informace poskytuje rovněž vrátnice a ostraha objektu.
• Přístupy do hlavní budovy nemocnice jsou bezbariérové. Vchod na ředitelství nemocnice nemá bezbariérový přístup, ale je opatřen zvonkem, kterým si návštěvníci mohou přivolat pomoc.
• Pacientům a návštěvníkům na invalidním vozíku, kteří přicházejí do nemocnice či poliklinické části je nabízená pomoc a v případě potřeby je zajištěn doprovod na požadované pracoviště, včetně přepravy výtahem. Tento požadavek je třeba ohlásit na vrátnici při vstupu do nemocnice.
• V případě příjezdu do nemocnice vlastním vozidlem je umožněn vjezd do areálu, kdy prvních 30 minut je bez poplatku a poté je doba parkování zpoplatněna (každá započatá hodina 20 Kč). Pro držitele průkazů ZTP, pro vozidla TAXI, pro vozy převážející klienty např. Tyflo centra, Českého červeného kříže apod. je vjezd bezplatný.
• Osobní výtahy v části polikliniky a v části monobloku jsou opatřeny zvukovou signalizací s hlášením jednotlivých podlaží. Označení jednotlivých podlaží je rovněž uvedeno i v Braillově písmu.

Bezbariérová WC:

• Přízemí hlavní budovy naproti recepce
• Chirurgické ambulance
• Centrální příjem
• Jednotlivá podlaží poliklinické části

Pracoviště Orlová:

• Plán rozmístění oddělení a ambulancí se nachází na informačních tabulích:
- u hlavního vchodu do nemocnice za vrátnicí
- v přízemí vchodu do poliklinické části u lékárny.
- jednotlivá podlaží jsou uvedena ve výtazích v části monobloku
• Při vstupu do hlavní budovy je umístěna vrátnice, jejíž zaměstnanci jsou nápomocni při orientaci v nemocnici.
• Přístupy do hlavní budovy nemocnice a polikliniky, včetně výtahů jsou bezbariérové. V místě, kde není možné zajistit bezbariérový vstup (nemocniční park) je instalována plošina pro vjezd pacientů na vozíčku, který je určen především pro hospitalizované pacienty, kteří chtějí v případě příznivého počasí pobývat v nemocničním parku.
• Pacienti a jejich návštěvy mohou k parkování využít parkovací plochy v blízkosti nemocnice. Není povolen vjezd do areálu nemocnice.
• V odůvodněných případech (osoby se ZTP, úrazy, apod.) je povolen příjezd
k budově nemocnice, vystoupení osoby a následné zaparkování vozidla na parkovišti mimo areál nemocnice.

Bezbariérová WC

• Přízemí hlavní budovy u šatny pacientů, informace o umístění a klíč je k dispozici na vrátnici

Pracoviště Karviná - Mizerov

• Plán rozmístění ambulancí a dalších zdravotnických i nezdravotnických pracovišť je umístěn na informační tabuli při vstupu ve vestibulu polikliniky.
• Ve vestibulu v přízemí polikliniky je umístěna vrátnice, jejíž zaměstnanci jsou nápomocni při orientaci v poliklinice.
• Přístup do budovy polikliniky je bezbariérový.
• Výtahy jsou bezbariérové, jsou opatřeny označením jednotlivých podlaží.

Bezbariérová WC

• Na každém podlaží budovy jsou bezbariérová WC.

Komunikace


Pracoviště Karviná, Orlová

• Při komunikaci s pacienty se sluchovým, zrakovým, pohybovým postižením je postupováno dle platných standardizovaných postupů.
• Komunikace s neslyšícími pacienty je v nemocnici zajišťována na žádost pacienta přivolaným tlumočníkem nebo pomocí služby online tlumočení.
• U pacientů s jazykovou bariérou (cizinci) je možné zajistit tlumočení. Tato služba je zpoplatněná.
• U pacientů s pohybovým postižením, sluchově postižených a nevidomých jsou respektovány donesené kompenzační pomůcky.
• V případě potřeby jsou u personálu na všech zdravotnických pracovištích k dispozici kontakty na asociaci neslyšících a asociaci nevidomých.
• Pacienti se smyslovým nebo tělesným postiženým mají právo s ohledem na svůj zdravotní stav na přítomnost asistenčního a vodícího psa v souladu se standardním operačním postupem. Podrobnosti sdělí personál pracoviště.