Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

10          


Personální obsazení:

 
Vedoucí lékař:
as. MUDr. Janusz Kubatko
Tel.: 596 383 555
 

 
Staniční sestra:
Bc. Šárka Damková
Tel.: 596 383 555
 

 

Ordinační hodiny:

Nepřetržitý provoz

Hemodialyzační středisko NsP Karviná poskytuje léčbu pacientům s akutním i chronickým selháním ledvin vyžadujícím náhradu funkce ledvin.
Hemodialýza se přestěhovala od ledna 2013 do nových prostor, kde došlo k rozšíření kapacity pracoviště a zlepšení komfortu pro pacienty.
Středisko je vybaveno 10 dialyzačními přístroji a pracuje v nepřetržitém provozu. Zajišťujeme léčbu pro pacienty spádové oblasti Karviná, Orlová a dále dle domluvy. Středisko umožňuje rovněž dialýzu pro pacienty z celé republiky, kteří jsou na dovolené v našem okrese anebo jsou léčeni ve zdejších lázních.
Léčíme zde také některé otravy. Vhodní pacienti jsou zařazováni do transplantačního programu. Vedle hemodialyzačního sálu je k dispozici ambulance pro ošetření pacientů s komplikacemi, akutní ošetření včetně ošetření pacientů s peritoneální dialýzou.