Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

10          

 

Chirurgicko-traumatologická ambulance

Chirurgicko-traumatologická ambulance se nachází v hlavní budově, ambulantní část. Zaměření je všestranné v oblasti chirurgie. Chirurgicko-traumatologická ambulance funguje v nepřetržitém provozu.

 

Vedoucí lékař:
MUDr. Godinho Gaspar
  

Tel.: 596 583 470


Staniční sestra:
Mgr. Eva Trubková
          

Tel.: 596 583 471                                                                                               Chirurgicko-traumatologická ambulance zajišťuje:

 • diagnostickou, léčebnou, preventivní a příjmovou činnost u chirurgických onemocnění
 • ambulantní chirurgické výkony
 • ošetření úrazů
 • převazy a kontroly po operacích
 • v rámci této ambulance je traumatologická poradna, kde jsou sledováni pacienti po vážnějších konservativně nebo operačně léčených úrazech pohybového systému, a to kostí i měkkých tkání. Úzce spolupracuje s ortopedickým a RHB oddělením.

 


 

Chirurgická ambulance - poradny

 
Sestra:

Markéta Krčmářová

Tel.: 596 583 468


Provozní doba sestry: úterý, čtvrtek a pátek 6.00 – 14.30 hod.

 

Kýlní poradna, proktologická poradna,
pooperační dispenzář

 
Lékař:

MUDr. Tomáš Skoblej

Tel.: 596 583 467

Ordinační doba:

 Pátek         

  07.00 – 08.30 hod.  ambulantní zákroky      
  08.30 – 11.30 hod.  poradna

 

  

Cévní poradna

 
Lékař:

Primář MUDr. Daniel Placzek

Tel.: 596 583 467

Ordinační doba:

  Úterý      7.00 – 11.30 hod.  
  Čtvrtek   7.00 – 11.30 hod.

 

Mamologická poradna

 
Lékař:

MUDr. Hana Sikorová

Tel.: 596 583 467

Ordinační doba:

  Čtvrtek   13.00 – 15.00 hod.

 

Poradna pro chronické rány a defekty
(v místnosti převazovny)

 
Lékař:

MUDr. Gaspar Godinho

Tel.: 596 583 618
 

Sestra:

Pavlína Malecká

Tel.: 596 583 618
  

Provozní doba sestry
pondělí – pátek  6.00 – 14.30 hod.

Převazy sestrou pro zvané pacienty
pondělí – pátek 6.00 – 9.00 12.00 – 14.00 hod.
 

Ordinační doba:

  Pondělí      12.00 – 14.00 hod.  
  Úterý   12.00 – 14.00 hod.

 

Stomická poradna (v místnosti převazovny)

 
Sestra:

Pavlína Malecká

Tel.: 596 583 618

Ordinační doba:

  Úterý   12.00 – 14.00 hod.

 

 

Spektrum péče odborných poraden

Cévní poradna

Diagnostika a komplexní konzervativní terapie onemocnění žil a tepen končetin:

 • Skleroterapie
 • Indikace k oper. terapii a objednání k operaci varixů
 • Spolupráce s vaskulárním centrem Třinec - Podlesí

 

Mamologická poradna

Zajišťuje ambulantní péči o pacienty s onemocněním prsu. Úzce spolupracuje se screeninngovým mamografickým pracovištěm
ambulance zajišťuje:

 • preventivní vyšetření prsů
 • konzultační a poradenskou péči pro pacienty i terénní praktické lékaře a gynekology
 • konziliární vyšetření při podezřelém nález na prsech
 • vyšetření a léčba pacientů s přednádorovým stavem nebo se zhoubným nádorem prsů
 • poradenství pro nezhoubné onemocnění prsu a sledování pacientů
 • léčba zánětlivých onemocnění prsu
 • edukace - samovyšetření
 • klinická mamologická vyšetření
 • zajištění genetického vyšetření v indikovaných případech a konzultační službu v této oblasti

  

Pooperační dispenzář 

Slouží jako konzultační a konsiliární poradna pro pacienty. Do poradny není potřebné doporučení lékaře.

Proktologická poradna

Vyšetřuje a léčí proktologická onemocnění (choroby konečníku). Součástí ambulantní péče jsou i lokální, ambulantní výkony na hemoroidech a trhlinách včetně sklerotizací, Barronovy ligatury (kroužků) a infračervené koagulační metody. V indikovaných přípradech pak pacienty indikujeme k operačnímu výkonu na sále v celkové nebo svodné anestezii za krátké hospitalizace. Ke zcela diskrétnímu vyšetření není zapotřebí doporučení praktického lékaře ani specialisty.

Kýlní poradna

Vyšetřuje a léčí pacienta s kýlou. Poskytuje konsiliární službu pro rajonní praktické lékaře i specialisty různých oborů. Pooperačně dlouhodobě sleduje pacienty po operacích kýly. Pacienty vyšetřujeme i bez doporučení.

Poradna  pro chronické rány a defekty

Stomická poradna

Zabývá se léčbou chronických ran a defektů především oběhového původu (bércové vředy atd.) převážně pomocí moderních převazových materiálů. Ve spolupráci s cévní ambulancí a návazností na oddělení indikuje pacienty k léčbě moderní metodou léčby řízeným pod tlakem (Vacuum Assisted Closure). Nedílnou součástí ambulance je i seznámení pacienta se správným způsobem ošetřování bércového vředu a správnou technikou přikládání kompresivní bandáže. Péči zajišťují lékaři a zdravotní sestra specialistky pro léčbu ran.
Stomická poradna slouží nejen klientům novým, ale i klientům zkušeným - řeší různé komplikace (zarudnutí, macerace, prolapsy, vpadlé stomie, parastomální kýly atd.). Pokud je potřeba konzultace lékaře, jsou pacienti pozváni do proktologické poradny. Nové klienty specialistka - stomická sestra proškolí již při hospitalizaci a dohodne si schůzku přímo v poradně.