Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Pacienti a návštěvníci

Nepřehlédněte

24033 NSPKA Letak andelska kavarna 260x500px

 

Kritérium

Doba vyloučení

Poznámka

 

Anamnéza a fyzik. vyš.

Dle anamn. a fyz vyšetření, posouzení celkového stavu

Dle rozhodnutí lékaře HTO

 

Laboratorní vyš.

Při hodnotách Hb nižších 130 g/l u mužů a 120 g/l u žen, nebo při poklesu Hb o 20g/l mezi pravidelnými odběry

Do doby upravení hodnot

Dle zvážení lékaře  HTO

Při opakovaně reaktivním výsledků virolog. testů (HIV, HbsAg, HCV, Syfilis)

6 měsíců (další dle KT)

 

Při nálezu hodnoty ALT vyšší jak 1,6

Min. 6 měsíců

Do doby úpravy k normě

Při nálezu nižší hodnoty celkové bílkoviny jak 60 g/l, při nálezu patologie v elfu

Dle zvážení lékaře

Týká se jen plazmaferéz

Kontakt s osobou

Dárci, kteří měli sexuální kontakt nebo žijí ve společné domácnosti s osobami nakaženými hepatitidou B, C

6 měsíců

 

Dárci, kteří měli sexuální kontakt s HIV pozitivní osobou

12 měsíců

 

Dárci (a jejich sex. partneři) muži, kteří měli pohlavní styk s jiným mužem

12 měsíců

 

Dárci (a jejich sex. partneři), kteří měli sexuální kontakt s prostitutkou/prostitutem

12 měsíců

 

Střídání náhodných sexuálních partnerů, skupinový sex

12 měsíců

 

Dárci, kteří měli kontakt s osobou nemocnou infekční chorobou

Dvojnásobek maximální doby inkubace

Není-li známa inkubační doba-po dobu 4 týdnů

Procedury kožní penetrace   

Po absolvování tetování

6 měsíců

 

Po absolvování body piercingu, akupunktury, propichování ušních lalůčků , nemůže-li být prokázáno provedení za sterilních podmínek

6 měsíců

 

Vyšetřování

Po vyšetřeních/operacích za použití flexibilních endoskopů, nebo cévních katétrů

6 měsíců

 

Chirurgické zákroky

Malé výkony (sutura, excise)

1 týden

 

Výkony většího rozsahu

6 měsíců

 

Stomatologické extrakce a krvavé výkony

1 týden

 

Menší ošetření zubním lékařem (plomba, zubní kámen)

do 2. dne

 

Odběry krvetvorných buněk nebo kostní dřeně

6 měsíců

 

Sádrová fixace

do odstranění

 

Riziko krví přenosné infekce

Léčba přípravky z krve, podání transfúze

6 měsíců

Vyjma autologní transfúze

Pokud došlo ke krvavému poranění nebo kontaminaci sliznic potenciálně infekčním  biolog. materiálem.

6 měsíců

Hlavně zdravotnický personál

Infekční onem.

 

 

 

 

Infekční onem.

Akutní infekce

2 týdny

Po skončení th ATB a odeznění příznaků

Virová hepatitida A, E

12 měsíců po uzdravení

 

Revmatická horečka

2 roky

od vymizení symptomů

Bez manifestace chronického postižení srdce

Antropozoonózy (tularémie,brucelóza, Q horečka, listerióza)

2 roky po uzdravení

Musí být neg.IgM

Borelióza

6 měsíců po uzdravení

Musí být neg.IgM

Břišní tyfus a paratyfus

12 měsíců po uzdravení

 

Kapavka, syfilis a jiné pohlavní choroby

12 měsíců po uzdravení

Známka rizik. chování

Mononukleóza

12 měsíců po uzdravení

 

Klíšťová encefalitida

12 měsíců po uzdravení

 

West Nile Virus

120 dnů po diagnose

 

 

Toxoplasmóza

6 měsíců po uzdravení

 

TBC plic

2 roky po uzdravení

 

Sepse jakékoliv etiologie

12 měsíců po uzdravení

 

Chronická onem.

Vředová choroba GD

6 měsíců po skončení terapie

 

 

Osteomyelitis a podobná chron. zánětlivá onem.

2 roky po uzdravení

 

Trombofilní  stav, stp. jednorázové žilní trombóze se známým provokujícím momentem (úraz, znehybnění)

Vyloučení z přístrojových odběrů

3 měsíce po ukončení antikoagul. th

Akutní glomerulonefritis

5 let po uzdravení

 

Hypertenze

Do doby úpravy

 >180/100

Epilepsie

3 roky po odeznění klinických příznaků a vysazení léčby

Trvalé vyřazení

z přístrojových odběrů

Alergie

Pylová, senná rýma

Po dobu projevů

 

Ekzém

Po dobu postižení místa venepunkce

 

Na léky

Po dobu projevů

 

Imunizace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imunizace

Hyposensibilizace kožní

72 hodin

po poslední dávce

 

Po imunizaci mrtvými, inaktivovanými nebo jinými vakcínami (cholera, tyfus, paratyfus,poliomyelitida parent.,chřipka, klíšťová encefalitida, záškrt, pertuse,tetanus, menigitida, vzteklina, hepatitida A – nejedná-li se o očkování po expozici , meningococcus, pneumococcus, haemophilus)

 

 

48 hodin (2 dny)

 

Po imunizaci vakcínou proti hepatitidě B

4 týdny

 

Po imunizaci živými vakcínami (TBC, zarděnky, spalničky, příušnice, žlutá horečka, poliomyelitida (orálně), plané neštovice, tyfus, cholera)

 

4 týdny

 

Po pasivní imunizaci lidskými imunoglobuliny

6 měsíců

 

Po očkování po expozici : žloutenka A,B(IgG), vzteklina, klíšťová encefalitida

12 měsíců

 

Po účasti v anti D imunizačním programu (po poslední imunizaci erytrocyty)

12 měsíců

Aktivní účastníci vyloučeni trvale

Medikace

ASA a salicyláty

5 dní

Jde-li o dárce trombocytů

generikum isotretinoin (Accutane, Roaccutane – léky na akné),

generikum dutasterid, finasterid (Propecia, Penester, Finex, Avodart – na hyperplasii prostaty Proscar),

1 měsíc

 

Acitretin (Neotigason)

1 rok

 

Vismodegib (Erivedge)

24 měsíců

 

Pobyt

Osoby žijící v malarické oblasti 5 let po narození a které neměly příznaky onem.

3 roky

od poslední návštěvy

Návštěva malarické oblasti, pokud nebyly příznaky onem.

6 měsíců po návratu

 

Návštěva malarické oblasti, pokud nebyly příznaky onem, pokud dárce užíval preventivně antimalarika

12 měsíců po návratu

 

Návštěva malarické oblasti,  pokud byla febrilní ataka během pobytu anebo v průběhu 6 měsíců po návratu

3 roky

od projevů symptomů

Pobyt v oblasti s výskytem West-Nil-Virus (WNV), SARS, Chikungunya, Dengue

28 dní po opuštění oblasti

Pokud nebyly příznaky

Dárci, kteří pobývali, nebo navštívili  země se zvýšeným rizikem přenosu infekce (subsaharská Afrika, jihových. Asie) a nemůže-li být vyloučeno rizikové chování dárce (sex. kontakt)

6 měsíců

 

Pobyt delší jak 3 dny ve vazbě nebo nápravném zařízení

6 měsíců

 

Pobyt mimo Evropu

4 týdny

Po návratu

Těhotenství a laktace

Těhotenství (i předčasně ukončené)

6 měsíců po ukončení těhotenství

 

Laktace

1 měsíc po ukončení

 

Jiné

Zvýšená tělesná teplota nad 38 st C

2 týdny po odeznění

 

Nadužití alkoholu a léků

1 týden

 

Přisáté klíště

4 týdny

Pokud nebyla prokázána boreliosa nebo klíšťová encefalitida

 

Odběr vzorků na konfirmační HLA potenciálního dárce kostní dřeně

3 měsíce

 

 

Výraznější nevysvětlitelná ztráta hmotnosti v posledních 3 měsících

Do objasnění příčiny

 

 

Uzlinový syndrom

Do objasnění příčiny

 

Omezení po odběru

Zvýšená zátěž dárce-řidiči, horolezci, pracující ve výškách, potápěči apod.

12 hodin po odběru

 

Piloti dopravních letadel

7 dní po odběru

 

Epidemie

Vypuknutí epidemie ve spádové oblasti

dvojnásobek max. inkubační periody

nebo dle pokynů hl. hygienika ČR