Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

10          

Oddělení

 


Personální obsazení oddělení sociálních služeb:


Vedoucí oddělení:                                                                       
Mgr. Michaela Linhartová, DiS.
 
tel.: 596 383 567
mobil: 739 487 029
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 


Ambulantní sestra
Michaela Dostálová

tel.: 596 383 358
mobil: 731 690 491
sesterna: 596 383 241
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

 

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodlo Nemocnici Karviná-Ráj dle § 28 odst.4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, poskytnout příspěvek na provoz na rok 2021 ve výši 10 115 000 Kč. Finanční prostředky jsou účelově určeny na financování běžných výdajů souvisejících s poskytování základních druhů a forem sociálních služeb v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (dále jen "Dotační program") - vedeno pod účelovým znakem 13305.Vítejte na stránkách Oddělení sociálních služeb ve ZZ

Dovolte, abychom Vás seznámili s naším zařízením a poskytovanými službami.

Na základě zákona č. 108/2006 Sb., § 52 o sociálních službách poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče bylo zřízeno v Nemocnici Karviná-Ráj, pracoviště Karviná - Oddělení sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení (OSS ve ZZ). Nachází se v prostorách areálu nemocnice Karviná-Ráj (v bývalých prostorách oddělení TRN v prvním patře). V dosahu je MHD a v jejím blízkém okolí jsou dostupné služby, obchody, instituce. Pro ubytování je připraveno 30 lůžek (dvoulůžkové a třílůžkové pokoje). Klient si může pokoj dovybavit vlastními předměty, jako je televize, rádio, obrázky, apod., nelze jej však vybavit vlastním nábytkem.


 Obr. Společná místnost
DSC 0384
DSC 0392
DSC 0387
 

 Pro koho je naše zařízení určeno…

Cílovou skupinou jsou dospělé osoby, které nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci druhé osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení do doby, než je klientovi:

 • zajištěno poskytování pobytových sociálních služeb v zařízení sociálních služeb
 • zabezpečena pomoc osobou blízkou mimo zdravotnické zařízení
 • zajištěno poskytování terénních sociálních služeb

      

Tyto služby nelze využít…

Poskytování sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení ústavní péče nelze využít podle § 36 Vyhlášky č. 505/2006 Sb. v případě:

 • akutního infekčního onemocnění osoby
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy vážným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • osoba vyžaduje služby, které zařízení neposkytuje
 • pokud je naplněna kapacita zařízení

 

Jaké služby poskytujeme…

 

 • ubytování
 • stravování
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • aktivizační a sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • zdravotní péče
 • poradenská činnost
 • rehabilitace

 DSC 0380
DSC 0376

Cílem poskytované služby je…

 • zachování soběstačnosti, udržení a rozvoj stávajících schopností a dovedností klienta v běžných denních činnostech
 • poskytovat podporu a pomoc s ohledem na klientovu kondici, potřeby, přání, jeho zvyklosti. Prioritně poskytujeme pomoc osobám, které jsou plně závislé na péči jiné osoby
 • předat klienta do další péče jiné služby či osoby

 

Zdravotní péče, odborná ošetřovatelská a přímá obslužná péče je zajištěna:

 

 • ošetřujícím lékařem
 • všeobecnými sestrami, které mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání
 • pracovníky sociální péče

 

Další služby

 • Zajištění služeb pedikérky a kadeřnice (dle jejich platného ceníku)
 • Dopravu sanitním vozem dle platného tarifu nemocnice (v případě, že převoz není hrazen zdravotní pojišťovnou)

 

Při zájmu o sociální službu…

O možnosti využití naší sociální služby jste během hospitalizace v Nemocnici Karviná-Ráj informováni ze strany zdravotně sociálních pracovnic. Řízení o přijetí do zařízení je zahájeno podáním písemné „Žádosti o přijetí na Oddělení sociálních služeb ve ZZ“. Nejste-li pacientem Nemocnice Karviná-Ráj a máte zájem o poskytované sociální služby, je Vám k dispozici formulář žádosti, který si můžete stáhnout v sekci Pacienti, návštěvníci nebo jej obdržíte v kanceláři sociálních pracovnic zařízení. Vyplněnou žádost doručíte do našeho zařízení – osobně nebo poštou. Žádost je zařazena do pořadníku žadatelů, o možném termínu nástupu budete informováni sociální pracovnicí našeho zařízení.

Před uzavřením Smlouvy jste srozumitelným způsobem seznámeni sociální pracovnicí se všemi podmínkami a možnostmi při poskytování této služby, se svými právy a povinnostmi, s výší a způsobem úhrady, s Vnitřními pravidly zařízení, naše zařízení se bude zajímat o Vaše aktuální potřeby.

Poskytování sociálních služeb je…

Poskytování sociální služby je možné pouze na základě písemně uzavřené smlouvy mezi klientem a poskytovatelem, kdy délka pobytu je časově omezena a to na dobu 6-ti měsíců.

Principy uplatňované v našem zařízení

 

 • odbornost
 • individuální přístup
 • respektování potřeb a dodržování práv klienta
 • nestrannost, diskrétnost, otevřenost, spolupráce
 • podpora
 DSC 0125
Obr.: Oslava MDŽ na našem oddělení

 

CENÍK ZA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (s platností od 1. 2. 2024)

  Celkem 1 den (lůžko + strava)     535 Kč/den
  Cena celodenní stravy    255 Kč/den
  Ubytování / lůžko   280 Kč/den
  Úkony péče   Příspěvek na péči v přiznané výši   

ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ CELKEM

  Měsíční úhrada    Měsíční úhrada    Měsíční úhrada    Měsíční úhrada 
   při 28 dnech   při 29 dnech   při 30 dnech   při 31 dnech
  14.980 Kč   15.515 Kč   16.050 Kč   16.585 Kč

 
Platbu za pobyt je možné provést na pokladně Nemocnice Karviná – Ráj ( přízemí hlavní budovy ) a to hotově nebo platební kartou.

Je možná platba převodem na účet číslo 30331791/0100, jako variabilní symbol je rodné číslo klienta.

Platbu prosíme uhradit do 25. dne daného měsíce.

Pokladna je otevřena v pracovní dny v době 7:00 - 11:30 hod.


 

PDF - Žádost o přijetí klienta na Oddělení sociálních služeb


DOC - Žádost o přijetí klienta na Oddělení sociálních služeb