Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

10          

Oddělení

Umístění v přízemí monobloku nemocnice za urologickou ambulancí.

Sonografie

- diagnostická zobrazovací technika založená na registraci utrazvuku odraženého od tkání v těle. K vyšetření se používají tzv. piezoelektrické sondy. K provedení je nutný přímý kontakt  ultrazvukové sondy a části těla, kterou vyšetřujeme.

K tomu se nanáší na sondu nebo vyšetřovanou část těla vodní gel. Vyšetření lze provést komukoliv, nemá zvláštní omezení, je biologicky zcela neškodné.

Příprava před vyšetřením:

• Před sonografickým vyšetřením břicha nejíst alespoň 4 hodiny a 1 hodinu před vyšetřením nemočit. Léky lze užít
• U ostatních sonografických vyšetření není nutná zvláštní příprava

Spektrum prováděných vyšetření:

• UZ vyšetření břicha
• UZ měkkých tkání – krku, nadklíčků, podpaží, třísel, varlat, štítné žlázy,měkkých tkání celého těla, svalů, podkoží
• UZ vyšetření hrudníku
• UZ prsů
• UZ dopplerovské vyšetření cév – tepen i žil
• UZ mozku a hlavy novorozenců a kojenců
• Intervenční výkony pod UZ kontrolou

Vyšetření provádíme moderním přistrojem Toshiba Aplio a550.

arteriepankreasperforátorthyroidžily