Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

dooffy nspka krevni centrum dooffy nspka MSOC dooffy nspka ockovaci centra dooffy nspka PCR testy dooffy nspka antigenni testy small dooffy nspka facebook small new

V nemocnici platí zákaz návštěv. Děkujeme za pochopení.

 
Vedoucí oddělení:

Mgr. Marcela Frývaldská

tel.: 596 583 603
mobil: 734 437 260
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Vedoucí ambulantní sestra:

Martina Hanusková

tel.: 596 583 629
mobil: 731 690 494
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodlo Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj dle § 28 odst.4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, poskytnout příspěvek na provoz na rok 2020 ve výši 8 910 000 Kč. Finanční prostředky jsou účelově určeny na financování běžných výdajů souvisejících s poskytování základních druhů a forem sociálních služeb v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (dále jen "Dotační program") - vedeno pod účelovým znakem 13305.


Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace poskytuje pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení ústavní péče v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.


Ve dnech 15.-16.10.2014 byla v zařízení provedena inspekce poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jejíž předmětem bylo plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených v § 88 a 89 a kvalita poskytovaných sociálních služeb.
 

Základní informace

 • Sociální pobytová služba je poskytována dospělým osobám, které nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci druhé osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení do doby, než je zajištěn nástup do navazujících služeb.
   
 • Služba není trvalého charakteru, je pouze přechodným řešením sociální situace a doba je stanovena v oboustranně uzavřené písemné smlouvě.
   
 • Zdravotní péče, odborná ošetřovatelská a přímá obslužná péče je zajištěna ošetřujícím lékařem, všeobecnými sestrami a pracovníky v sociálních službách. Základní sociální poradenství poskytuje sociální pracovnice nebo zdravotně sociální pracovník.
   
 • Oddělení sociálních služeb je umístěno v 1. patře revitalizované bezbariérové budovy bývalé LDN, s kapacitou 30 osob na dvou a třílůžkových pokojích s balkóny
   

Podmínky přijetí

 • Splnění kritérií pro cílovou skupinu
 • Podání žádosti o přijetí (viz. sekce Dokumenty ke stažení)
 • Následné řešení sociální situace (podána žádost o sociální pobytovou službu u jiného poskytovatele sociálních služeb)
 • Předložení potvrzení o výši příjmu (poslední výměr důchodu) a rozhodnutí o přiznání Příspěvku na péči
 • Při upravené způsobilosti k právním úkonům nutno předložit rozhodnutí soudu o úpravě a ustanovení opatrovníka.


Služba je přednostně určena pacientům NsP Karviná-Ráj.

Poskytované služby

 • Ubytování, úklid, zajištění a praní ústavního prádla
 • Stravování (pomoc při podávání jídla a pití)
 • Pomoc při osobní hygieně
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Aktivizační a sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Klient hradí

 • Poskytnutí ubytování (190,- Kč/den)
 • Zajištění stravy (160,- Kč/den)
 • Doplatky za léky a zdravotnické pomůcky


Úkony péče jsou hrazeny příspěvkem na péči klienta v plné výši, dle přiznaného stupně závislosti. V případě, že teprve probíhá řízení o příspěvku na péči, bude tento doplacen se zpětnou platností za dobu poskytované péče.

Další služby

 • Zajištění služeb pedikérky a kadeřnice (dle jejich platného ceníku)
 • Dopravu sanitním vozem dle platného tarifu nemocnice (v případě, že převoz není hrazen zdravotní pojišťovnou)

Kdy tyto služby nelze využít

Poskytování sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení ústavní péče nelze využít podle § 36 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  v případě:

 • akutního infekčního onemocnění osoby
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • z důvodu duševní poruchy vážným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • pokud je naplněna kapacita zařízení


Poskytování sociální služby je možné pouze na základě písemně uzavřené smlouvy mezi klientem a poskytovatelem, kdy délka pobytu je časově omezena a to na dobu 6-ti měsíců.

Informace

V případě jakýchkoliv nejasností nebo k upřesnění výše uvedeného můžete využít výše uvedených telefonních či elektronických kontaktů. Základní informace podají i zdravotně sociální pracovníci nemocnice.


DOC - Žádost o přijetí - Oddělení sociálních služeb
PDF - Žádost o přijetí - Oddělení sociálních služeb