Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Pacienti a návštěvníci


Možnosti bezplatného parkování pro dárce krve

1. Parkovat můžete před nemocnicí (před hlavním vchodem) na placeném parkovišti.
Po zaparkování si vyzvednete na transfuzním oddělení přenosnou kartu "Povolení k parkování" a umístíte ji v autě na viditelném místě. Po odběru kartu vrátíte na evidenci transfuzního oddělení.

2. Parkovat můžete v areálu nemocnice.
Při vjezdu se prokážete průkazkou dárce krve. Vrátný Vám vydá "parkovací lístek", který si necháte po odběru potvrdit razítkem na transfuzním oddělení. Orazítkovaný parkovací lístek Vám poslouží k bezplatnému výjezdu z areálu nemocnice.

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace (dále jen „nemocnice“), jakožto správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), tímto v souladu s ust. § 18 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů upozorňuje své klienty, zaměstnance, uchazeče o zaměstnání, smluvní partnery, praktikanty, tazatele, jakož i ostatní veřejnost na skutečnost, že osobní, popř. citlivé údaje těchto osob nezbytné pro řádné uplatnění jejich práv a povinností vůči nemocnici vyplývajících ze zvláštního právního předpisu či smluvního vztahu s nemocnicí budou nemocnicí v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů zpracovány a po nezbytně nutnou dobu uchovávány. Žádné osobní, popř. citlivé údaje týkající se konkrétní osoby nebudou bez jejího předchozího písemného souhlasu zpřístupněny žádným příjemcům.


Vážení dárci, v souvislosti s doporučením Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě a aktuálními informacemi o výskytu nákaz vyvolaných virem západonilské horečky na území ČR Vás žádáme o informování zaměstnanců transfuzní stanice o pobytu v následujících destinacích:

• Řecko
• Itálie
• Maďarsko
• Rumunsko
• Chorvatsko
• Bulharsko
• Srbsko

Na základě vyhlášky č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, v platném znění a přílohy č. 15 Systém epidemiologické bdělosti nákaz vyvolaných virem západonilské horečky (dále jen „WNV“) a čl. 6 Činnost zařízení transfuzní služby, je naše zařízení povinno zajistit:

 vyloučení z dárcovství plné krve a krevních složek všech osob, které pobývaly v oblasti s probíhajícím přenosem WNV na lidi, a to po dobu 28 dnů po opuštění takové oblasti.

MUDr. Daniel Janek Náměstek pro léčebnou péči