Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

 
Akreditace udělené NsP Karviná – Ráj, příspěvkové organizaci dle zákona č. 95/2004 Sb. k uskutečňování praktické části vzdělávacích programů v oborech specializačního vzdělávání lékařů.

  Obor specializačního vzdělávání

Platnost akreditace dle vzdělávacích programů platných

Akreditace na ZK dle vyhlášky č. 221/2018

do 30. 6. 2017

od 1. 7. 2017

1.

 Gynekologie a porodnictví

30. 9. 2024

 

9. 10. 2024

2.

 Rehabilitační a fyzikální medicína

20. 5. 2023

 

xxx

3.

 Chirurgie

23. 10. 2024

 

5. 6. 2024

4.

 Oftalmologie

1. 10. 2022

 

9. 10. 2024

5.

 Ortopedie a traumatologie 
 pohybového ústrojí

25. 10.2025

 

31. 3. 2025

6.

 Radiologie a zobrazovací metody

XXX

 

7. 11. 2024

7.

 Vnitřní lékařství

5. 8. 2024

27. 12. 2025

31. 03. 2025

8.

 Anesteziologie a intenzivní
 medicína

21. 9. 2024

 

9. 8. 2024

9.

 Klinická biochemie

22. 12. 2024

 

xxx

10.

 Traumatologie

5. 8. 2025

xxx

xxx

11.

 Gastroenterologie

31. 3. 2019

 

xxx

12.

 Dětské lékařství

21. 9. 2024

 

31. 3. 2025

13.

 Odborná praxe v rámci praktické
 části aprobační zkoušky LÉKAŘE

28. 12. 2022

xxx

xxx

 

Akreditace udělené NsP Karviná – Ráj, příspěvkové organizaci dle zákona č. 96/2004 Sb. k uskutečňování praktické části vzdělávacích programů v oborech specializačního vzdělávání NLZP.

 

Specializační obor

Označení specialisty

Rozsah

Platnost do

 Porodní asistence

 Porodní asistentka

Praktická část

31. 1. 2025

 Ošetřovatelská péče
 v interních oborech

 Sestra pro péči v interních
 oborech

OM 1

(Věstník MZ č. 5/2020)

30. 11. 2025

 Ošetřovatelská péče
 v pediatrii

 Dětská sestra

OM 1

30. 4. 2024

 Intenzivní péče v pediatrii

 Dětská sestra pro intenzivní
 péči

OM 2, OM 3

30. 6. 2024

 Zobrazovací technologie
 v radiodiagnostice

 Odborný radiologický asistent
 pro radiodiagnostiku

OM 3b

31. 10. 2024

 Ošetřovatelská péče
 v chirurgických oborech

 Sestra pro péči v chirurgických
 oborech

OM 1

(Věstník MZ č. 5/2020)

30. 11. 2025

 Intenzivní péče

 Sestra pro intenzivní péči

OM 6

(Věstník MZ č. 5/2020)

30. 11. 2025