Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Pacienti a návštěvníci

Nepřehlédněte

20230811 dooffy nspka banner260x500px rodinny meeting

 

 

KRITÉRIUM

 

POZNÁMKA

Laboratorní testy

Osoby (a jejich současní sexuální partneři), u nichž labor. testy nebo fyzikální vyš. svědčí pro HIV infekci, infekci hepatitidy B a C

 

Osoby s dvakrát opakovaně reaktivním testem na HIV, HCV, HbsAg

 

Osoby s Anti-D protilátkami

 

Rizikové chování

Osoby (a jejich současní sex. partneři) s rizikovým sexuálním chováním (pohlavní styk za peníze nebo drogy - prostituce)

 

Osoby užívající injekční drogy v současnosti i minulosti a jejich sex. partneři.

 

Osoby zneužívající léky, anabolické steroidy, jiné hormony nebo alkohol a jejich sex. partneři.

 

 

 

Osoby v úzkém kontaktu s HIV/AIDS (stálý sex. partner, společná domácnost)

 

Stálí sexuální partneři nemocných s prokázaným nosičstvím HCV a HBV

U HBV jsou výjimkou prokazatelně imunní jedinci s přítomností anti-HBs

Osoby, které vědomě podaly špatnou informaci, týkající se rizikových faktorů nebo vysoce rizikového chování

 

Riziko krví přenosné infekce

Osoby,  které byly ve více než dvou případech vyšetřovány v souvislosti s potransfuzní hepatitidou u příjemce.

 

Osoby (a jejich sex. partneři), které dostávaly preparáty koagulačních faktorů.(koagulopatie, hemofilie)

 

Infekční onem.

Osoby infikované v současnosti i v minulosti hepatitidou B, C, 

 

HIV1, 2

 

HTLV I, II

 

Aktivní plícní TBC, mimoplicní TBC

 

Přenosná forma spongiformní encefalopatie (Creutzfeldt-Jakobova choroba)

Výskyt i v rodině

Boreliosa – chronická forma onemocnění

 

Tropická a u nás neobvyklá onem.

Malárie, babesióza, Chagasova choroba, leishmanióza, chron. Q horečka

 

Chron. onem.

Maligní nádorová onem.

Kromě nádoru in situ

 

 

Diabetes mellitus insulin dependentní.

 

Těžké srdeční a cévní choroby (hypertenze III,ICHS –stp. IM, syndrom anginy pectoris, srdeční nedostatečnost, závažné poruchy srdečního rytmu, hemodynamicky závažné chlopňové vady, kardiomyopatie, myokardititida, endokarditida, arteriální trombosa, opak. žilní trombóza, cévní mozková příhoda)

 

Autoimunitní a systémová onem. pojiva, sarkoidóza

 

Onemocnění CNS včetně epizod bezvědomí nebo křečových stavů v anamnéze

 

Jaterní nemoci – fibróza, cirhóza a jiné závažně probíchající nemoci

 

Těžká onem. GIT-ulcer. colitis, pankreatitis, stp. resekci žaludku a střev, M. Crohn

 

Spondyloartropatie

 

Krevní choroby- poruchy koagulace, těžší choroby krvetvorby, primární polycytémie, hemoglobinopatie

 

Chronická inemocnění ledvin (glomerulonefritida,pyelonefritida, nefróza, polycystóza, selhávání ledvin)

 

Těžké asthma bronchiale, polyvaletní alergie, závažná anafylaktická reakce v anam., emphyzém, chron. obstrukční choroba bronchopulmonální, fibrosa plic

 

Oční onemocnění (chronické záněty rohovky, cévnatky, zrakového nervu, závažný nález na očním pozadí)

 

Glaukom

Možno se souhlasem očního lékaře při stabilním nitroočním tlaku

Generalizované chronické zánětlivé, alergické, nádorové či degenativní onemocnění kůže, ekzematické postižení kůže v místě venepunkce

 

Psychóza, demence, oligofrénie

 

Závažně probíhající, chronické nebo recidivující formy metabolického a endokrinologického onemocnění

 

Medikace, terapie

Osoby, které užívaly generikum etretinát (Tegison, Tigason)

 

Dlouhodobé užívání psychofarmak

Antidepresiva – individuální posouzení, nejdná-li se o endogenní depresi

Osoby, které byly léčeny lidským růstovým hormonem, nebo jinými extrakty z hypofýzy.

 

Osoby, které obdržely před rokem 1996 transfuzní přípravek (v zemi s rizikem epidemické vCJD).

 

Transplantace

Příjemci transplantátu tvrdé pleny, rohovky nebo ušního bubínku

 

Příjemci orgánových nebo tkáňových xenotransplantátů

Příjemci jiných tkání nebo buněk lidského původu vč. kostních štěpů – dočasně 6 měsíců

Chirurgický zákrok

Osoby, které podstoupily chirurgický zákrok na mozku

 

Pobyt v zahraničí

Kumulativně 6 a více měs. v UK a Francii mezi léty 1980-1996

Pobyt v tropech (více jak 5 let) se známkami malarického onem.

 

Profese

Vojenští piloti

 

 

Zaměstnanci infekčního nebo plicního oddělení nemocnice

Individuálně podle možnosti expozice rizikovým agens

Kolapsy

Opakované kolapsy po odběrech