Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz


Personální obsazení LDN (Léčebna dlouhodobě nemocných):

 
Primář:
MUDr. Placzek Daniel                                          

  Zástupce primáře:
MUDr. Miroslav Zajíček

 

Vrchní sestra:
Bc. Jana Kluzová
tel. 596 583 610
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


  Sekretariát LDN:

Pavla Hrdinová
tel: 596 583 602
E-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Lékaři:

MUDr. Zajíček Miroslav
MUDr. Khazaal Adel
MUDr. Ĺubomír Babuliak


 

Sociálně zdravotní pracovnice:

Jana Formandlová
tel: 596 583 624
mobil: 731 690 490
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pavla Hrdinová
tel: 596 583 602
mobil: 734 437 259
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 
Léčebna je rozdělena na 4 stanice po 25-ti lůžkách, 3 oddělení jsou umístěny v hlavní budově nemocnice v Orlové.
• LDN 2 na 6. patře, tel. 596 583 608
• LDN 3 na 7. patře, tel. 596 583 611
• LDN 4 na 4. patře, tel. 596 583 619

Jedna ošetřovatelská jednotka LDN byla přemístěna do pavilonu v areálu NsP Karviná Ráj. Každé z oddělení má kapacitu 25 lůžek.

Léčba je poskytována pacientům se stanovenou diagnózou, u kterých došlo ke zvládnutí akutního onemocnění a u nichž nelze důvodně očekávat zvrat stability zdravotního stavu vyžadující akutní lůžkovou péči. Léčebna poskytuje kvalitní ošetřovatelskou péči, včleňuje prvky fyzioterapie a ergoterapie k nácviku soběstačnosti při běžných denních činnostech a podporu v řešení sociální situace.

Pacienti jsou přijímáni na podkladě žádosti (viz. změnit – dokumenty ke stažení) a volné lůžkové kapacity.

O délce hospitalizace a jejím ukončení rozhoduje ošetřující lékař a primář zařízení. Klient se pak vrací do domácího prostředí a nebo je předán do péče jiného poskytovatele sociálních služeb (domov seniorů, apod.), kde má podány žádosti o přijetí. Čekací dobu na umístění v zařízeních sociální péče lze překlenout pobytem na Odd.sociálních služeb ve ZZ. OSS ve ZZ se nachází na 1.patře.

Klienti naší léčebny jsou dospělé osoby, převážně však senioři.

Základem péče v Léčebně dlouhodobě nemocných je týmová spolupráce, kompatabilita lékařů, zdravotnického personálu, zdravotně sociálních pracovnic s nedílnou součástí spolupráce pacienta a osob jemu blízkých.
 

Ergoterapie

Je pohybovou a psychologickou léčbou prostřednictvím vybraných činností s cílem dosáhnout co nejlepšího funkčního stavu, maximální soběstačnosti a optimálního pracovního, sociálního a rodinného života.


Možnost stažení dokumentů:

Následující dokumenty si můžete stáhnout, vyplnit, vytisknout a zaslat poštou či doručit osobně na výše uvedenou adresu. Veškeré potřebné dokumenty najdete pod tímto článkem.