Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

10          

Oddělení


Běžný odběr (BO) je odběr 405-495 ml plné krve do vaku s protisrážlivým roztokem.

Kritéria pro dárce: Hgb  min. 135 g/l - muži
           min. 125 g/l - ženy
  Hmotnost dárce min. 50kg
 
Interval mezi odběry: BO - PF...1 měsíc
  BO - ECF... 3 měsíce (ženy 4 měsíce)
  BO - TCF... 3 měsíce (ženy 4 měsíce)
  BO - BO... 3 měsíce (ženy 4 měsíce)
 
Doba odběru: maxim. 10 minut
 
Výhody: zápočet 1 odběru pro ČČK
  paragraf na 1 den
  1 stravenka v hodnotě 120 Kč
  event. vitamíny (dle zdravotní pojišťovny)
   

    
Erytrocytaferéza (ECF) je to odběr erytrocytů (červených krvinek), kdy dárce daruje dvě terapeutické jednotky erytrocytů v jednom sezení a plazma se mu vrací zpět.
   

Kritéria pro dárce: Hgb min. 140 g/l
  Hmotnost dárce min. 70kg
  Dobrý stav periferních žil
  Ostatní, jak u běžného odběru (BO)
 
Interval mezi odběry: ECF - PF ...1 měsíc
  ECF - BO...6 měsíců
  ECF - TCF ...6 měsíců
  ECT - ECF...6 měsíců
 
Doba odběru: 30 minut
 
Výhody: zápočet 2 odběrů pro ČČK
  paragraf na 1 den
  1 stravenka v hodnotě 120 Kč
  poukázka v hodnotě 50 Kč
  pro vstup do sportovního areálu STaRS
  event. vitamíny (dle zdravotní pojišťovny)
+ preparáty železa

 Plazmaferéza (PF) je to odběr krevní plazmy, kdy dárce daruje větší množství plazmy (cca 805ml) a krvinky se mu vracejí zpět. K doplnění objemu krevního řečiště aplikujeme náhradní fyziologický roztok.
 

Kritéria pro dárce: Vyhovuje v předepsaných testech
  Dobrý stav periferních žil
  Ostatní, jak u běžného odběru (BO)
 
Interval mezi odběry: PF - BO ...2 dny
  PF - ECF ...2 dny
  PF - TECF...2 dny
  PF - PF ...14 dnů
 
Doba odběru:   50 minut
 
Výhody:  zápočet 1 odběru pro ČČK
  paragraf na 1 den
  1 stravenka v hodnotě 120 Kč
  event. vitamíny (dle zdravotní pojišťovny)
   


Trombocytaferéza (TCF) je odběr jedné nebo dvou terapeutických jednotek trombocytů (krevních destiček) v jednom sezení, plazma a červené krvinky se vrací zpět.
   

Kritéria pro dárce:  Počet trombocytů minimálně 150
  Hmotnost dárce min. 70 kg
  Dárce nesmí užívat salicyláty (Acylpyrin, Anopyrin) 10 dnů před odběrem
  Dobrý stav periferních žil
  Ostatní, jak u běžného odběru (BO)
 
Interval mezi odběry:  TCF - PF ... 14 dnů
  TCF - BO... 14 dnů
  TCF - ECF... 14 dnů
  TCF - TECF... 14 dnů
 
Doba odběru:   90 minut
 
Výhody:   zápočet 2 odběrů pro ČČK
  paragraf na 1 den
  2 stravenky v hodnotě 120 Kč
  2 poukázky v hodnotě 50 Kč pro vstup do sportovního areálu STaRS
  event. vitamíny (dle zdravotní pojišťovny) + preparáty železa