Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

10          

Oddělení


NIP - Následná intenzivní péče
DIOP - Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče
Personální obsazení:

 
Primář:
MUDr. Zdeněk Bělík
Telefon: 596 583 349, 596 583 281
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Zástupce primáře:
MUDr. Halina Matúšová
Telefon: 596 583 374
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Vrchní sestra:
Marcela Botošová
tel.: 596 583 274
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Sekretariát  NIP, DIOP - dokumentační pracovnice:
Lucie Królová
tel.: 596 583 279

 

Lékaři:
MUDr. Ján Mochnáč
MUDr. Jan Valenta
MUDr. Marta Bělíková

MUDr. Pavla Dušková Erlichová
MUDr. Hana Dedková
MUDr. Petr Macura


  klinický psycholog:
PhDr. Václav Sluka


   

Anesteziologická stanice


Vedoucí lékař: MUDr. Halina Matúšová

Telefon: 596 583 374

Stanice se podílí na péči pacientů v předoperačním období, kdy jsou anestesiologem na základě zdravotního stavu a rozsáhlosti operačního výkonu, zhodnocena možná rizika a je vybrána nejvhodnější anestezie. Během výkonu v anestezii na operačním sále anesteziolog ve spolupráci s anesteziologickou sestrou dbá o správnou činnost všech životních funkcí a dodržuje zásady bezpečné anestezie, tj. bezbolestného zajištění vlastní operace a předcházení eventuálnímu řešení vzniklých komplikací. V neposlední řadě se stará o pacienta i v pooperačním období, kdy společně s ošetřujícím lékařem JIP sleduje životní funkce pacienta a dbá na správně vedenou analgezii, tj. na bezbolestnost v pooperačním období. Součástí anesteziologické stanice je dospávací pokoj, kde jsou pacienti monitorování v pooperačním období před převozem na standardní oddělení nebo do domácí péče.
 

Stanice následné intenzivní péče - NIP


Vedoucí lékař: MUDr. Marta Bělíková
Telefon: 596 583 382

Lékaři: MUDr. Hana Dedková, MUDr. Ján Mochnáč, MUDr. Pavla Dušková Erlichová
Telefon: 596 583 371
 
Klinický psycholog: PhDr. Václav Sluka

Staniční sestra: Dana Turánková
Telefon: 596 583 371, 596 583 374

Stanice následné intenzivní péče byla v nemocnici v Orlové otevřena na podzim 2010. Stalo se tak na základě rozhodnutí zastupitelstva Moravskoslezského kraje v roce 2008. Na podzim v roce 2017 bylo oddělení rozšířeno o dalších 5 lůžek.

Stanice disponuje 15 lůžky, která jsou vybavena nejmodernější přístrojovou technikou a je jedním z nejlépe vybavených stanic v ČR se zaměřením na dlouhodobou intenzivní péči. Tato vyjímečná jednotka slouží pacientům celého Moravskoslezského kraje.

Zde jsou přijímáni pacienti vyžadující dlouhodobou resuscitační a intenzivní péči po stabilizaci kritického stavu ať neurochirurgického, neurologického, interního či chirurgického charakteru. Jedná se o pacienty, kterým průměrná doba hospitalizace na ARO nebo JIP vyššího typu nestačila k přechodu na JIP či standardní oddělení. U těchto pacientů nadále selhává jedna či více životních funkcí, nejčastěji ventilace a porucha vědomí a jsou závislí na ventilátoru, tedy vyžadují umělou plicní ventilaci. Jedná se o pacienty, kteří kromě základní diagnózy trpí celou řadou přidružených onemocnění jako jsou cukrovka, ischemická choroba srdeční, ateroskleróza, těžká plicní onemocnění, neurologická onemocnění, ledvinná nedostatečnost apod. Tomu všemu je třeba přizpůsobit léčebnou strategii. U některých onemocnění může ventilační podpora trvat i měsíce, než dojde k obnovení svalové síly a možnosti ventilovat bez dýchacího přístroje.

Nejčastěji se jedná o pacienty po prodělaných polytraumatech, po kraniotraumatech, po těžkých sepsích (otrava krve), po rozsáhlých chirurgických výkonech, po cévních mozkových příhodách. Dále jsou to pacienti s neurologickými degenerativními onemocněními a pacienti s chronickým postižením plic či srdce, kdy dochází k jejich selhávání. Důraz kromě adekvátní terapie je kladen na rehabilitaci, fyzioterapii, ergoterapii a bazální stimulaci. Pacienti nejsou již v umělém spánku, jako na ARO, ale jsou pozitivně motivováni. Této motivaci pomáhá i přítomnost rodinných příslušníků u lůžka pacienta bez ohledu na stanovenou návštěvní dobu, ta po domluvě s lékařem je individuální. Příbuzní, kteří chtějí být s nemocným v nepřetržitém kontaktu se mohou v nemocnici ubytovat a podílet se na ošetřovatelské péči o svého blízkého. Koncepce tohoto oddělení vychází ze systému, jenž se osvědčil na řadě zahraničních pracovišť.

Stanice NIP disponuje 15 samostatnými boxy s klimatizací, kdy lůžka jsou vybavena stejně jako na ARO. Zvláštní důraz je kladen na antidekubitární matrace, aby se snížilo na co největší možnou míru riziko vzniku proleženin při dlouhodobém pobytu pacienta na lůžku. Všechny boxy jsou samozřejmě vybaveny monitory pro kontinuální sledování životních funkcí, přístroji pro přesné dávkování léků a infuzních roztoků a dýchacími přístroji pro pacienty vyžadující dlouhodobou podporu ventilace.

Po stabilizaci stavu jsou pacienti překládání na DIOP, na oddělení interní, neurologické, chirurgické, nebo do LDN, do rehabilitačních ústavů či do domácí péče.

Stanice dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče - DIOP


Lékař: MUDr. Halina Matúšová
Telefon: 596 583 231

Stanice dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče byla otevřena společně s NIP na podzim 2010 a je rovněž spádovou oblastí celého Moravskoslezského kraje. Tato  moderní jednotka disponuje 5-ti lůžky, kde jsou pacienti překládáni či propuštěni do domácí péče ve stabilizovaném stavu s vysokými nároky na ošetřování pacienta a zejména na péči o dýchací cesty. Pacienti mají tracheostomii a to vyžaduje opakované odsávání z dýchacího traktu. Vysoké nároky jsou kladeny na adekvátní výživu, polohování a koncept tzv. bazální stimulace u pacientů s poruchou vědomí. Léčebná a ošetřovatelská péče je zajišťována vysoce erudovanými lékaři a sestrami. K vyléčení těžkého poškození zdraví vyžadují pacienti dlouhodobou péči a citlivý přístup, kdy stonání může trvat i měsíce. Po obnovení a stabilizaci životních funkcí jsou pacienti překládání na oddělení neurologická, interní, LDN, do rehabilitačních, sociálních ústavů či propuštění do domácí péče.

Součástí tohoto celku je i ambulantní část – ambulance anestesiologická a ambulance algeziologická.

Ambulance anestezie


Lékař: lékaři NIP
Telefon: 596 583 371


Ordinační doba: pondělí až pátek: 11:00 - 14:00 hod.

Ambulance je umístěna na 3. patře lůžkové části nemocnice při oddělení NIP.

Podílí se na přípravě pacienta k plánovaným operačním výkonům, kdy na základě předoperačního vyšetření obvodního lékaře nebo interního lékaře, eventuálně neurologického specialisty či dalších speciálních vyšetření, dle zdravotního stavu pacienta, anestesiolog stanoví riziko komplikací během anestezie a po anestezii a rozhoduje o eventuálně další přípravě pacienta a druhu anestezie, aby se eventuální rizika operačního výkonu snížila na minimum. To vše se děje po pečlivém vysvětlení pacientovi, který je s průběhem anestezie nebo-li narkózy seznámen.
  

Ambulance algeziologická - pro léčbu bolesti


Lékař: MUDr. Zdeněk Bělík, primář  NIP, DIOP a anestezie

Lékař: MUDr. Petr Macura
Telefon: 596 583 563

Sestra: Ivana Štěrbová

Telefon: 596 583 563

Ordinační doba: pondělí a středa: 7:30 - 15:30 hod.

Infuzní terapie: pondělí, středa, pátek: 7:00 - 11:00 hod.

Ambulance pro léčbu bolesti poskytuje své služby pacientům s chronickou bolestí, kdy již ostatní lékaři specialisté vyčerpali své léčebné možnosti. V této ambulanci jsou léčeni pacienti s dlouhodobými bolestmi, které trvají déle jak 6 měsíců. Zde jsou léčeni pacienti s bolestí nádorového i nenádorového původu. U bolestí nenádorového původu se zaměřujeme na bolesti pohybového aparátu s důrazem na bolesti zad. Specializujeme se na bolesti křížové krajiny u pacientů, u kterých přetrvávají bolesti i po operaci zad. Těmto pacientům můžeme nabídnout léčebné postupy, které se neprovádějí v Moravskoslezském kraji, tzv. radiofrekvenční ošetření nervů vycházejících z páteře. Po tomto ošetření dochází až jeden rok k úlevě. Tyto zákroky se provádějí na operačním sále, kdy pacienti jsou hospitalizováni na rehabilitačním oddělení.