Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Motto: Odměnou za naši práci je vaše zdraví...

Poslání: Poskytovat komplexní, kvalitní a bezpečnou péči všem pacientům.

 

Vize: 1. Spokojený pacient
2. Profesionální péče - kvalita v bezpečném prostředí
3. Výborné pracovní podmínky a personální vztahy
4. Ekonomicky stabilní a neustále se rozvíjející nemocnice


Hlavním účelem zřízení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace (dále jen Nemocnice) je účelové poslání spočívající v zabezpečení předmětu činnosti organizace, jímž je dle zřizovací listiny a v souladu s předmětem činnosti a podnikání poskytování a organizace ústavní i ambulantní základní a specializované diagnostické a léčebné péče, lékárenské péče, včetně preventivních opatření ve stanoveném spádovém území ve smyslu platných právních předpisů, jakož i zajišťování ostatních služeb s poskytováním zdravotní péče související. Jedná se o spádové území města Karviná, Orlová, Petřvald a obce Stonava, Dětmarovice, Doubrava a Petrovice u Karviné.
Při plnění hlavního předmětu činnosti Nemocnice v maximální možné míře spolupracuje s ostatními krajskými nemocnicemi tak, aby všechny výkony a činnosti související s poskytováním zdravotní péče, byly prioritně zajištěny v rámci nemocnic, jejichž zřizovatelem či zakladatelem je Moravskoslezský kraj. 

Zdravotní péče je zajišťována v části Nemocnice Karviná a Orlová. Část Karviná zabezpečuje zdravotní péči na lůžkových odděleních – interní oddělení, chirurgické oddělení, dětské a novorozenecké oddělení, oční oddělení, gynekologicko-porodní oddělení, oddělení ARO a léčebna dlouhodobě nemocných (dále jen LDN). Část Karviná zajišťuje provoz odborných ambulancí, komplementů, zařízení transfúzní služby HTO, dvou lékáren a dále provozuje lékařskou pohotovostní službu pro dospělé, děti a dorost a lékařskou pohotovostní službu stomatologickou. V části Orlová je péče zabezpečována ortopedickým oddělením, chirurgickým oddělením, interním oddělením, rehabilitačním oddělením, oddělením ARO a LDN. V Orlové je provozována vlastní ústavní lékárna a lékárna pro veřejnost, taktéž odborné ambulance a komplementy. Od konce roku 2010 jsou v Orlové otevřena oddělení následné intenzivní péče (dále jen NIP) a oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (dále jen DIOP). Nemocnice provozuje činnost zdravotnické dopravní služby, která zastřešuje komplexní péči nejen pro pacienty ve spádové oblasti, ale i pro ostatní zdravotnická zařízení v rámci regionu s provozovnami v Českém Těšíně, Karviné, Havířově a Orlové. Nemocnice je také poskytovatelem pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení ústavní péče v Karviné a Orlové. K  31. 12. 2017 poskytuje Nemocnice zdravotní péči na 511 lůžkách, z toho je 331 lůžek akutní péče, 120 lůžek následné péče (100 lůžek LDN, 15 lůžek NIP a 5 lůžek DIOP) a 60 lůžek sociální služby. V roce 2017 bylo v Nemocnici hospitalizováno celkem 16.889 pacientů, v ambulancích bylo provedeno 940.115 výkonů (ambulantních vyšetření) a na 9 operačních sálech bylo realizováno 7.314 operací. Na porodním sále v Karviné se narodilo 986 dětí (počet porodů 979).  V roce 2017 nemocnice provozovala 58 ambulancí, z toho 40 ambulancí v Karviné a 18 v Orlové. Zdravotnická dopravní služba v průběhu roku 2017 disponovala 30 sanitními vozy na 5 pracovištích (od 1. 6. 2017 již 4 pracoviště). V roce 2017 bylo realizováno celkem 67.714 převozů pacientů.
 
POZN.: Tyto informace vycházejí z výroční zprávy za rok 2017