Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Alergologická poradna

V naší alergologické poradně provádíme následující úkony: alergologické vyšetření, kožní testy na inhalační a potravinové alergeny, spirometrie a bronchodilatační testy, imunologické vyšetření s indikací imunoterapie, aplikace alergenových vakcín a imunopreparátů...

Ambulance praktického lékaře

Zaměření ambulance praktického lékaře je léčebná a preventivní péče se zaměřením na zaměstnance NsP Karviná Ráj a preventivní prohlídky pro organizace s uzavřenou smlouvou o závodní preventivní péčí...

Dětské poradny

 

Gynekologická ambulance

V současné době provozujeme 2 odborné gynekologické ambulance , ve kterých se zabýváme antikoncepcí, prenatální diagnostikou, dětskou gynekologií, urogynekologií, léčbou žen v klimakteriu. Gynekologická ambulance se nachází v 1. poschodí polikliniky NsP Karviná - Ráj...

Hematologická ambulance

V hematologické ambulanci jsou dispenzarizováni pacienti s anemickým sy (anemie nutriční, hemolytické, anemie chronických onemocnění), sekundární polyglobulií, hemosiderosou, leukopeniemi a trombocytopeniemi. Je prováděna diferenciální diagnosa uzlinových syndromů, splenomegalií, leukocytos a trombocytémií. Ćást pacientů tvoří nemocní s poruchami krevní srážlivosti (hemofilie, Willebrandův sy, vaskulopatie) a s trombofilními stavy (antifosfolipidový sy, Leidenská mutace f. V, mutace protrombinu a další vrozené i získané trombofilie)...

Chirurgické ambulance a poradny

  

Infekční ambulance

Na infekční ambulanci se zabýváme diagnostikou, léčbou neakutních infekčních onemocnění a dispenzarizací chronických infekčních onemocnění.

Interní ambulance a poradny

 

Neurologická ambulance

 

Oční ambulance

 

ORL ambulance

ORL ambulanci najdete ve třetím patře poliklinické části nemocnice Karviné-Ráji. Jedná se o nově rekonstruované prostory zahrnující mimo jiné dvě ambulance, místnost pro inhalace a audiometrickou komoru. K dispozici je mikroskop používaný zejména k podrobnému ušnímu vyšetření, endoskop k vyšetření nosu a nosohltanu a kautery používané k zástavě krvácení z dutiny nosní.
 

Plicní ambulance

Ambulance zajišťuje následující spirometrická vyšetření denně (křivka F/V, bronchodilatační testy, komplexní spirometrie včetně TLC, DLCO), nespecifické bronchoprovokační testy po předchozím objednání, bronchologická vyšetření...

Zdravotně sociální služba