Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

10          

Oddělení

Personální obsazení Anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO):
 

Primář:
MUDr. Zajíček Miroslav
tel.: 596 383 442
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zástupce primáře:
MUDr. Vojkůvková Radmila
tel.: 596 383 442

Vrchní sestra resuscitačního oddělení:
Marcela Robotková
tel.: 596 383 445
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vrchní sestra anestezie a dospávacího pokoje:
Uršula Zielinová
tel: 596 383 518
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Lékaři:
MUDr. Roško Lukáš
MUDr. Faruzel Vavříková Petra
MUDr. Dominika Palková
MUDr. Petr Šlajferčík
MUDr. Koukal Radim
MUDr. Svocáková Beata
MUDr. Moravcová Markéta


Externí lékaři:
MUDr. Bil Lukáš

Charakteristika oddělení:

Na anesteziologicko-resuscitačním oddělení nemocnice Karviná Ráj poskytujeme standardní anesteziologickou, resuscitační a algeziologickou péči pacientům v oblasti okresu Karviná a blízkého okolí. Jsme akreditované pracoviště s možností dalšího vzdělávání lékařů i sester.        

Anesteziologická část:

Ročně podáváme kolem 3500 anestezií pro potřeby naší nemocnice. Zajišťujeme anesteziologickou péči u výkonů charakteru radikálního, paliativního, diagnostického i terapeutického na 5-ti operačních sálech. Součástí anesteziologické péče je kvalitní předoperační vyšetření a premedikace pacienta jež prochází anesteziologickou ambulancí. Kvalifikovaný anesteziologický tým (lékař anesteziolog a anesteziologická sestra) pak během anestezie zajištuje a monitoruje vitální funkce pacienta. Na všech operačních sálech disponujeme moderní přístrojovou technikou. Asi 20% podaných anestezií tvoří tzv.regionální (místní) anestezie, tj. anestezie bez navození ztráty vědomí, (pro vybrané operační výkony, vč. porodní analgesie).

K bezpečnému zotavení po anestezii slouží tzv. dospávací pokoj s kapacitou 8 lůžek, kde jsou pacienti pod dozorem vyškolených sester a monitorovací techniky. Cílem péče anesteziologického týmu je spokojený a analgeticky dobře zajištěný pacient.

Anesteziologická ambulance:

Provádíme základní anesteziologické předoperační vyšetření u plánovaných operací. Anesteziolog posuzuje celkový zdravotní stav pacienta a způsobilost k operačnímu výkonu. Navrhuje předoperační přípravu a doplňující vyšetření. Pacient je seznámen s optimálním způsobem anestezie. V ranních hodinách jsou přednostně vyšetřeni pacienti k akutním operacím. Ambulance zajišťuje rovněž konziliární službu u lůžka pacienta. Anesteziologická ambulance se nachází v 1. poschodí polikliniky NsP Karviná - Ráj.

Ordinační hodiny anesteziologické ambulance: 8:00 – 12:00  12:30 – 14:30 hod.

Tel. sestra:
596 383 278
Tel. lékař:
596 383 168

Lůžkové oddělení:

Lůžková část je vybavena 6 lůžky a nachází se v přízemí centrálního monobloku, v těchto prostorech funguje od roku 2004.

Tým lékařu a sester zajišťuje komplexní diagnostiku a léčbu pacientů v kritických stavech. Závažnost onemocnění těchto pacientů vyžaduje podporu základních životních funkcí nebo náhradu selhaných orgánových systémů. K nejčastějším diagnózám pacientů hospitalizovaných na resuscitačním oddělení patří srdeční selhání, plicní embolizace, infarkty myokardu s kardiogenním šokem, plicní záněty, těžký průběh astmatu, exacerbace chronické plicní obstrukční choroby, intoxikace, další skupinou jsou pacienti s dechovou a oběhovou nedostatečností po operačních výkonech, pacienti s komplikovanými nitrobřišními infekcemi apod.

Oddělení disponuje celou řadou nejmodernějších speciálních přístrojů určených jak k monitoraci pacientů, tak k podpoře orgánových funkcí. Nedílnou součástí každého resuscitačního lůžka je monitor, plicní ventilátor, odsávačka, infuzní pumpy a lineární dávkovače pro aplikaci farmak. K práci dále používáme přístroje k monitorování hemodynamických parametrů, bronchoskop, ultrazvuk. V případě selhání ledvin jsou k dispozici přístroje k provedení dialýzy.

Lůžka jsou vybavena antidekubitární matrací s cílem minimalizovat vznik proleženin, ke kterým jsou pacienti v kritických stavech extrémně náchylní.

Oddělení je rozděleno boxovým systémem - jednotlivá resuscitační lůžka jsou od sebe separovaná prosklenou stěnou, což umožní významně snížit riziko přenosu infekce mezi pacienty.

Péče o pacienty je celodenně zajištěna anesteziologem s plnou kvalifikací v oboru anesteziologie a resuscitace a týmem kvalifikovaných sester specialistek.