Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

dooffy zakaz navstev small  dooffy nspka krevni centrum dooffy nspka MSOC dooffy nspka antigenni testy small dooffy nspka facebook small

Zdravotnická laboratoř je akreditovaná ČIA dle normy ČSN EN ISO 15189:2013 pod číslem 8209.

Laboratoře hematologického oddělení zajišťují komplexní hematologické a hemokoagulační vyšetření. Dále vyšetření autoimunity a některá imunologická vyšetření. V laboratořích se pracuje s vysoce kvalitními diagnostickými soupravami a přístroji. Kvalita práce je pravidelně sledována ve vnitřním i externím hodnocení kontroly kvality (SEKK, ECAT, SZÚ).

Hematologická laboratoř

(tel. 596 383 498)
Provozní doba: 6.30 - 15.00 hodin
 
Základní vyšetření:

 • krevní obraz s pětipopulačním diferenciálem, normoblasty
 • mikroskopický diferenciální rozpočet
 • retikulocyty 
 • retikulované trombocyty
 • sternální punkce
   

Vyšetření buněčných elementů v tělních tekutinách:

 • výpotek
 • likvor
 • peritoneální dialyzát
   

Cytologická a cytochemická vyšetření:

 • stanovení železa v buňkách (siderocyty, sideroblasty)
 • stanovení alkalické fosfatázy
    

Laboratoř koagulace 

(tel. 596 383 630)
Provozní doba: 6.30 - 15.00 hodin
 

Základní koagulační vyšetření:

 • PT (INR)
 • aPTT
 • fibrinogen
 • D-dimery
 • antitrombin
 • anti-Xa 
   

Vyšetření koagulačních faktorů:

 • vWF:Ag
 • vWF:Act
 • faktory II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII


Trombofilní markery:

 • Lupus antikoagulans
 • protein C
 • protein S
 • APC rezistence


Vyšetření primární hemostázy:

 • Col/Epi
 • Col/ADP
 • P2Y12 (rezistence na clopidogrel)

   
Jiné testy:

 • hladina rivaroxabanu
 • trombinový test

Laboratoř klinické imunologie

(tel. 596 383 233)
Provozní doba: 6.30 - 15.00 hodin
 

Základní autoimunitní vyšetření:

 • ANA
 • anti-ENA
 • ANCA
 • anti-dsDNA
 • ANA/ENA profil
 • ANCA profil
 • anti-CCP
 • RF IgA, IgG, IgM
 • APA
 • AMA

    
Specifické autoimunitní vyšetření:

 • autoimunitní hepatopatie
 • anti-GBM
 • APCA/anti-IF
 • screening celiakie
  • anti-tTG IgA, IgG
  • anti-DGP IgA, IgG
  • anti-EMA IgA, IgG
 • screening IBD


Imunofenotypizace lymfocytů:

 • CD3, CD4, CD8, CD(16+56), CD19, HLA-DR
 • HLA B27


Vyšetření nespecifické imunity

 • aktivita komplementu CH50
 • fagocytóza kvasinek
 • oxidativní vzplanutí neutrofilů

 
 
Infekční sérologie

 • anti-borélie
 • anti-Chlamydia trachomatis
 • anti-Chlamydophila pneumoniae
 • anti-CMV
 • anti-EBV

 

Hematologická ambulance

V hematologické ambulanci jsou dispenzarizováni pacienti s anemickým syndromem (anemie nutriční, hemolytické, anemie chronických onemocnění), sekundární polyglobulií, hemosiderosou, leukopeniemi a trombocytopeniemi. Je prováděna diferenciální diagnosa uzlinových syndromů, splenomegalií, leukocytos a trombocytémií. Ćást pacientů tvoří nemocní s poruchami krevní srážlivosti (hemofilie, Willebrandův sy, vaskulopatie) a s trombofilními stavy (antifosfolipidový sy, Leidenská mutace f. V, mutace protrombinu a další vrozené i získané trombofilie). Na léčbu pacientů v ambulanci klinické hematologie navazují další léčebné programy (léčebné venepunkce a cytaferézy, chelatační terapie při známkách přetížení organismu železem).

Dále jsou zde dispenzarizování pacienti s hematoonkologickými chorobami.

Jedná se o pacienty s akutními leukémiemi, myeloproliferačními nemocemi (pravá polycytémie, essenciální trombocytémie, chronická myeloidní leukémie a osteomyelofibrosa), lymfoproliferačními nemocemi (M.Hodgkin, non-Hodgkinské lymfomy, chronická lymfatická leukémie, mnohočetný myelom a jiné monoklonální gamapatie) a pacienti s myelodysplazií. Pacienti jsou léčeni převážně ambulantně, v případě potřeby je léčba vedena ve spolupráci s hematoonkologickým centrem NsP Havířov.

Pacientům je poskytována základní hematologická péče, v některých případech péče následná, navazující na specializovanou péči (vysoce agresivní chemoterapeutické režimy, transplantační léčba) poskytovanou na hematologických klinikách fakultních nemocnic (FN Olomouc, FN Brno a FN Ostrava).