Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

logo prekracujeme hraniceNsP Karviná-Ráj zlepší kvalitu diagnostiky a léčby očních onemocnění
 
V září letošního roku zahájila nemocnice realizaci projektu s názvem „Spolupráce očních oddělení Nemocnice v Karviné a v Jestřábí-Zdroji“, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001057, podpořeného z Fondu Mikroprojektů Euroregionu Těšínského Slezska v rámci programu INTERREG V-A Česká Republika – Polsko.

V rámci projektu dojde k navázání úzké spolupráce očních oddělení Nemocnice v Karviné a Jestřábí-Zdroji za účelem sdílení znalostí, zkušeností a praxe při diagnostice a léčbě očních onemocnění. Lékařský personál obou nemocnic se bude vzájemně potkávat, testovat metody diagnostiky používané po obou stranách hranice a spolupracovat při navrhování léčby.

Onemocnění očí a především oční sítnice jsou obecně nejčastější příčinou poruch nebo ztráty zraku a na polské i na české straně je stále velká skupina pacientů s tímto onemocněním sítnice, kteří požadují kvalitní diagnostiku a léčbu.

Cílem projektu je tak především zlepšení kvality poskytovaných služeb v oblasti oftalmologie pro obyvatelé příhraničí Polska i Česka.

17. října 2017 - Spolupráce očních oddělení Nemocnice v Karviné a v Jestřábí-Zdroji
19. října 2017 - Stáž polských kolegů na očním oddělení
25. října 2017 - Třetí stáž polských kolegů, tentokráte v retinální ambulanci
26. října 2017 - Stážisté z očního oddělení nemocnice Wojewódzki szpital - Jastrzębie-Zdrój
27. října 2017 - MUDr. Przemyslaw Kliś a sestra Barbara Turczyn na očním oddělení
31. října 2017 - Kolegové z Polska na očním oddělení