Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Pacienti a návštěvníci

Nepřehlédněte

24033 NSPKA Letak andelska kavarna 260x500px

Přístup do prostor nemocnice

Pracoviště Karviná:

• Plán rozmístění budov je umístěn na orientační tabuli před hlavní budovou nemocnice.
• Plán rozmístění oddělení a ambulancí je umístěn na informačních tabulích u hlavního vchodu do nemocnice.
• V přízemí hlavní budovy je umístěná recepce se zaměstnanci, kteří jsou nápomocni při orientaci v nemocnici. Informace poskytuje rovněž vrátnice a ostraha objektu.
• Přístupy do hlavní budovy nemocnice jsou bezbariérové. Vchod na ředitelství nemocnice nemá bezbariérový přístup, ale je opatřen zvonkem, kterým si návštěvníci mohou přivolat pomoc.
• Pacientům a návštěvníkům na invalidním vozíku, kteří přicházejí do nemocnice či poliklinické části je nabízená pomoc a v případě potřeby je zajištěn doprovod na požadované pracoviště, včetně přepravy výtahem. Tento požadavek je třeba ohlásit na vrátnici při vstupu do nemocnice.
• V případě příjezdu do nemocnice vlastním vozidlem je umožněn vjezd do areálu, kdy prvních 30 minut je bez poplatku a poté je doba parkování zpoplatněna.
• Osobní výtahy v části polikliniky a v části monobloku jsou opatřeny zvukovou signalizací s hlášením jednotlivých podlaží. Označení jednotlivých podlaží je rovněž uvedeno i v Braillově písmu.

Bezbariérová WC:

• Přízemí hlavní budovy naproti recepce
• Chirurgické ambulance
• Urgentní příjem
• Jednotlivá podlaží poliklinické části

Pracoviště Orlová:

• Plán rozmístění oddělení a ambulancí se nachází na informačních tabulích:
- u hlavního vchodu do nemocnice za vrátnicí
- v přízemí vchodu do poliklinické části u lékárny.
- jednotlivá podlaží jsou uvedena ve výtazích v části monobloku
• Při vstupu do hlavní budovy je umístěna vrátnice, jejíž zaměstnanci jsou nápomocni při orientaci v nemocnici.
• Přístupy do hlavní budovy nemocnice a polikliniky, včetně výtahů jsou bezbariérové. V místě, kde není možné zajistit bezbariérový vstup (nemocniční park) je instalována plošina pro vjezd pacientů na vozíčku, který je určen především pro hospitalizované pacienty, kteří chtějí v případě příznivého počasí pobývat v nemocničním parku.
• Pacienti a jejich návštěvy mohou k parkování využít parkovací plochy v blízkosti nemocnice. Není povolen vjezd do areálu nemocnice.
• V odůvodněných případech (osoby se ZTP, úrazy, apod.) je povolen příjezd
k budově nemocnice, vystoupení osoby a následné zaparkování vozidla na parkovišti mimo areál nemocnice.

Bezbariérová WC

• Přízemí hlavní budovy u šatny pacientů, informace o umístění a klíč je k dispozici na vrátnici
 

Pracoviště Karviná, Orlová

• Při komunikaci s pacienty se sluchovým, zrakovým, pohybovým postižením je postupováno dle platných standardizovaných postupů.
• Komunikace s neslyšícími pacienty je v nemocnici zajišťována na žádost pacienta přivolaným tlumočníkem nebo pomocí služby online tlumočení.
• U pacientů s jazykovou bariérou (cizinci) je možné zajistit tlumočení. Tato služba je zpoplatněná.
• U pacientů s pohybovým postižením, sluchově postižených a nevidomých jsou respektovány donesené kompenzační pomůcky.
• V případě potřeby jsou u personálu na všech zdravotnických pracovištích k dispozici kontakty na asociaci neslyšících a asociaci nevidomých.
• Pacienti se smyslovým nebo tělesným postiženým mají právo s ohledem na svůj zdravotní stav na přítomnost asistenčního a vodícího psa v souladu se standardním operačním postupem. Podrobnosti sdělí personál pracoviště.