Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

 

 

                      Nabídka stipendia pro studenty od 2. ročníku vysoké školy v oboru  

                                                  radiologický asistent

    Stipendium je poskytováno studentům od 2. ročníku vysokých škol – bakalářského studia v oboru radiologický asistent.

Výše stipendia:

                   4 000,- Kč / měsíčně pro studenty od 2. ročníku

Kritéria poskytnutí stipendia:

                  Úvazek 1,00 a závazek pracovního poměru na 2 roky.

Stipendium bude poskytnuto studentům, kteří podepíší s nemocnicí Smlouvu o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy - závazek studenta nastoupit              po ukončení studia do pracovního poměru v naší nemocnici.  

V případě zájmu kontaktujte paní Bc. Bogdanu Fabiszovou, vzdělávacího referenta,      tel.: 596 383 296, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

    Nabídka stipendia pro studenty 3. a 4. ročníku středních škol a 2. a 3. ročníku 

                                         vyšších odborných škol a vysokých škol

1. Stipendia pro střední školy


Stipendia jsou poskytována studentům 3. a 4. ročníku Střední zdravotnické školy ve Frýdku-Místku, Karviné, Opavě, Krnově, Ostravě a Novém Jičíně oboru zdravotnický asistent.

Úvazek minimálně 0,8 a závazek pracovního poměru na 2 roky.

Výše stipendia:

  • student 3. ročníku                      3 000,-/měsíčně od 2.pololetí  
  • student 4. ročníku                      5 000,-/měsíčně


2. Stipendia pro vyšší odborné školy a vysoké školy

Stipendia jsou poskytována studentům 2. a 3. ročníku vyšších odborných škol a vysokých škol – bakalářské studium v oboru všeobecná sestra nebo ošetřovatelství.

Úvazek 1,00 a závazek pracovního poměru na 2 roky.

Výše stipendia:

  • student 2. ročníku                      3 000,-/měsíčně od letního semestru 
  • student 3. ročníku                      5 000,-/měsíčně


Stipendia budou poskytnuta studentům, kteří podepíší s nemocnicí Smlouvu o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy - závazek studenta nastoupit po ukončení studia do pracovního poměru v naší nemocnici.


Kontaktní adresa:

Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj
Vydmuchov 399/5
734 12 Karviná - Ráj


Bc. Bogdana Fabiszová
referent vzdělávání
Tel. 596 383 296
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Nabídka odborné praxe, stáže

Pro zájemce o odbornou praxi nebo stáž v Nemocnici s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace


Instrukce pro zájemce o odbornou praxi

Studenti:

Bezplatnou praxi může absolvovat student školy, se kterou má nemocnice podepsanou rámcovou smlouvu. Seznam škol naleznete v dokumentech pod článkem.
Před zahájením odborné praxe požádá student vrchní sestru nebo primáře oddělení (budoucí sestra, ošetřovatelka - vrchní sestru, budoucí lékař – primáře) o schválení na formuláři Žádost o absolvování odborné praxe. Jestliže student chce vykonávat praxi na více odděleních, musí předložit Žádost o absolvování odborné praxe studenta za každé oddělení zvlášť. Formulář žádosti si můžete vyzvednout u referenta vzdělávání nebo stáhnout zde.
Schválenou Žádost spolu se Smlouvou o zajištění odborné praxe doručí student nejpozději 14 pracovních dnů před zahájením odborné praxe referentu vzdělávání. Smlouvu o zajištění odborné praxe vystaví příslušná škola, se kterou má Nemocnice podepsanou rámcovou smlouvu. V případě, že škola nemá sepsanou rámcovou smlouvu s nemocnicí, vystaví nemocnice smlouvu vlastní.


Instrukce pro zájemce o stáž

Střední zdravotnický personál, laboranti, ošetřovatelé, atd.:

Před zahájením odborné stáže požádá objednatel vrchní sestru nebo primáře oddělení o schválení na formuláři Žádost o absolvování stáže.
Formulář žádosti si můžete vyzvednout u referenta vzdělávání nebo stáhnout zde. Schválenou žádost doručí objednatel (zájemce) referentu vzdělávání nejpozději 14 pracovních dnů před zahájením stáže. Smlouvu o zajištění stáže Vám vystaví nemocnice.
Stáž může probíhat na pracovištích akreditovaných Ministerstvem zdravotnictví k uskutečňování vzdělávacích programů podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve specializačních oborech, které naleznete pod článkem.


Kontaktní adresa:

Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj
Vydmuchov 399/5
734 12 Karviná - Ráj


Bc. Bogdana Fabiszová
referent vzdělávání
Tel. 596 383 296
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


DOC - Žádost o absolvování odborné praxe

DOC - Žádost o absolvování odborné stáže
DOC - Rámcové smlouvy 2016