Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

10          

Oddělení

Součástí hematologicko-transfuzního oddělení je expedice a krevní banka s nepřetržitým provozem.
Expedice:

Na tel. čísle 596 383 570 v pracovní době, mimo pracovní dobu na tel. 596 383 131, mobil: 736 511 550 je možno objednat:
    

Transfuzní přípravky:

 • erytrocyty resuspendované deleukotizované (ERD, EARD)
 • plazmu pro klinické použití
 • trombocytární koncentrát deleukotizovaný

 

Příbalové informace k transfuzním přípravkům:

Příbalové letáky – informace pro lékaře k transfuzním přípravkům vyráběným HTO Karviná-Ráj
1. Autologní přípravky
1.1. EBR z plné krve autologní
2. Erytrocyty resuspendované deleukotizované – ERD
2.1. ERD z plné krve
2.2. ERD z aferézy
3. Čerstvě zmražená plazma – P
3.1. P z plné krve
3.2. P z aferézy
4. Trombocyty
4.1. Trombocyty z aferézy deleukotizované – TAD

Krevní deriváty a jiná léčiva:

 • albumin
 • antitrombin
 • fibrinogen
 • faktory krevního srážení
 • intravenózní imunoglobuliny
 • Anti D (Rh) imunoglobulin
 • NovoSeven ®

       

Krevní banka:

 • provádí povinná předtransfuzní vyšetření
 • provádí potřebná imunohematologická vyšetření
 • zastává funkci expedienta pro ostatní Nemocnice Karviná-Ráj

  

Rozsah vyšetření na krevní bance:

 • Předtransfuzní vyšetření:
  • krevní skupina AB0 a Rh(D)
  • screening protilátek
  • zkouška kompatibility
    
 • Vyšetřování novorozenců:
  • krevní skupina AB0 a Rh(D)
  • Coombs přímý
  • volné inkompletní protilátky
    
 • Krevní skupiny
 • Přímý a nepřímý antiglobulinový test

 

Pohotovostní služba na krevní bance:


Pohotovostní služba na krevní bance provádí předepsaná urgentní vyšetření, připravuje krev pro akutní případy, zastává funkci expedienta.


Doba trvání pohotovostní služby:


pondělí až pátek (15,00 - 6,30 hod) sobota, neděle, svátek (6:30 - 6:30 hod následujícího dne))

 

Rozsah vyšetření prováděných pohotovostní službou:

 • Vyšetření krevní skupiny AB0 a Rh(D)
 • Screening protilátek, zkouška kompatibility
 • Vyšetřování novorozenců (krevní skupina ABO a Rh(D), Coombs přímý, volné inkompletní protilátky)
 • Vyšetření screeningu protilátek u těhotných žen (po domluvě)
 • Prošetření potransfuzní reakce
 • Krevní obraz
 • Vyšetření likvoru:
  • počet elementů
  • rozpočet segmentů a lymfocytů na 100 b.
    
 • Vyšetření dialyzátu
 • Hemokoagulační vyšetření:
  • PT (INR)
  • aPTT
  • fibrinogen
  • D-dimery
  • antitrombin
  • anti-Xa