Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

10          

Oddělení

CT pracoviště je umístěno v přízemí monobloku nemocnice (společná čekárna s ECHOkardiografickou vyšetřovnou).

CT vyšetření (výpočetní tomografie)

- radiodiagnostická metoda, jenž za pomoci rentgenového záření o velmi nízké síle a ve vrstvách zobrazuje struktury ve vyšetřované oblasti těla pacienta.

Vyšetření nelze provést těhotným ženám. Před samotným vyšetřením budete vyzváni k vyplnění formuláře k souhlasu s vyšetřením – tzv. Informovaný souhlas pacienta s CT vyšetřením. Před nebo při vyšetření radiolog zváží případné podání kontrastní látky nitrožilně nebo ústy. Používáme nejmodernější kontrastní látky, splňující mezinárodní kriteria bezpečnosti.

Příprava před vyšetřením:

• nejíst alespoň 6 hodin. Léky lze užít.
• před a po vyšetření nutné vypít  dostatečné množství tekutin (bez bublinek) – nejlépe čistou vodu, v objemu alespoň 1|/2 litru.

Spektrum prováděných vyšetření:

• CT vyšetření kteréhokoliv orgánu nebo oblasti těla bez nebo s nitrožilní aplikací kontrastní látky.
• CT vyšetření těla s podáním kontrastní látky per os (ústy), event. per rectum (konečníkem).

Vyšetření provádíme moderním přistrojem CT Definition AS s 64 řady detektorů.

DSC 1076 upr small CTnspka CT recistnspka CT vascular