Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz


 Personální obsazení Hematologicko-transfuzního oddělení:

  Primář:
MUDr. Daniel Janek                                                                     

  Zástupce primáře a pracovník kontroly kvality:
MUDr. Jolanta Macurová

Lékař:
MUDr. Zbigniew Wojnar - lékař pro imunologickou laboratoř

  Vedoucí výroby:
Helena Paraiová

  Vysokoškoláci:
Mgr. Petra Amborská
Mgr. Simona Holeszová
Mgr. Jana Rumanová

RNDr. Martina Wijová

  Vrchní sestra:
Helena Paraiová

  Vedoucí laborantka:
Štefánia Mařáková

  Technik:
Mgr. Vladimíra Zembová

Upozornění pro dárce krve:
Riziko přenosu západonilské horečky

Doporučení předsednictva Národní transfuzní komise ze dne 08. 04. 2020 - seznam evropských zemí nebo oblastí, jejichž návštěva je důvodem k dočasnému vyřazení z dárcovství krve pro riziko přenosu infekce virem západonilské horečky na člověka.

S ohledem na dostupné informace o geografické distribuci případů infekce virem západonilské horečky (dále jen "WNV") v Evropě v loňském roce publikované Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a další dostupné informace vztahující se k WNV, které jsou významné z epidemiologického hlediska, doporučuje předsednictvo Národní transfuzní komise dočasně na 28 dnů po opuštění uvedené země nebo oblasti vyřadit z dárcovství krve a jejích složek pro výrobu transfuzních přípravků pro riziko přenosu WNV na člověka osoby, které v období od 1. 5. 2020 do 31. 10. 2020 pobývaly (pozn. za pobyt se považuje návštěva zahrnující alespoň 1 přenocování) v následujících zemích nebo oblastech:
 
• Bulharsko (celá země)
• Itálie (provincie Emilia Romana, Piemont, Lombardie, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, orientačně ve vnitrozemí provincie severně od Toskánska a San Marina)
• Kypr (celý ostrov)
• Maďarsko (celá země)
• Makedonie / Severní Makedonie (celá země)
• Rumunsko (celá země)
• Řecko (celá země)
• Srbsko (celá země)
• Turecko (celá země)
 
Pozn. Doporučení je vydáno v souladu s článkem 3 Metodického pokynu, kterým se stanoví postup při posuzování rizika nákazy virem západonilské horečky a postup ke snížení rizika přenosu tohoto viru transfuzí, vydaném ve Věstníku MZ číslo 5/2019.

 

Jednotlivé sekce Hematologicko-transfuzního oddělení:


Transfuzní stanice vznikla v r. 1963 jako součást Nemocnice Karviná-Ráj. Od té doby dodnes funguje jako odběrové a výrobní krevní centrum pro všechny okolní nemocnice v našem okrese. Současně je evidováno přibližně 10 tisíc aktivních bezpříspěvkových dárců krve. Ročně se provede cca  11 tisíc odběrů. Transfuzní stanice spolupracuje s oblastním spolkem ČČK v Karviné.

Dárcovství v našem regionu je plánované a multikomponentní, tzn. že jsou dárci zařazováni do různých typů odběrů tak, aby dárcovství bylo pro dárce co nejvýhodnější.

Dárcem krve se může stát každý, kdo má zájem a cítí se zdráv. Toho času není nutné lékařské doporučení. 
  

Odběrové dny transfuzní stanice:
Pondělí 6:30 - 10:00
Úterý 6:30 - 10:00
Středa 6:30 - 10:00
Čtvrtek 6:30 - 10:00
Pátek 6:30 - 10:00
 

Objednávání na tel. číslech  v době od 10:00 do 14:00 hod.
 
596 383 559
596 311 775
800 900 559
(bezplatná linka)