Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Další setkání proběhlo dne 31. října 2017 kdy z polské strany byli přítomni MUDr. Maria Pawlas-Plewnia a sestra Barbara Miś. Z české strany všeobecná sestra Ježíšková Daniela seznámila přítomné s přípravou pacienta před vyšetřením včetně vyšetření visu, refrakce, nitrooční tenze a mydriázy a přípravy před lékařským vyšetřením. Byla vypsána potřebná dokumentace jako je souhlas vyšetřením a s eventuální možností provedení placených vyšetření nehrazených z veřejného zdravotního pojištění.V retinální poradně bylo vyšetřeno  25 pacientů s konziliárním závěrem lékařů obou stran. Navíc byli polští pracovníci seznámení s postupem operace šedého zákalu na našem oddělení a přípravou operačního sálu.Dosavadní průběh stáží se vzájemným odborným programem hodnotíme pro naše nemocnice jako velmi pozitivní a přínosnou pro naše pracovníky. Měli jsme možnost se podělit a předat zkušenosti z našeho očního oddělení a naopak se dověděli spoustu zajímavostí od spolupracující nemocnice.