Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

10          

V souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“) „o dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace“ poptáváme veřejnou zakázku malého rozsahu podle výše předpokládané hodnoty dle § 12 zákona.

Řada veřejných zakázek je dnes řešena pomocí elektronického tržiště. NsP Karviná-Ráj, p.o. využívá aplikaci, která se nachází zde. Metodika práce se systémem je ke stažení níže:

Podrobné instrukce elektronického nástroje naleznete v „Návodu pro účast“ pod odkazem:
https://skoleni.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf