Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Dne 17. října 2017 proběhla první návštěva kolegů z očního oddělení v rámci projektu  „Spolupráce očních oddělení Nemocnice v Karviné a v Jestřábí-Zdroji“. Ze spolupracující polské nemocnice Wojewódzki szpital - Jastrzębie-Zdrój primář MUDr. Pawel Stala a vrchní sestra Monika Truchan zahájili sérií vzájemných výměnných stáží v rámci projektu spolupráce obou nemocnic.Zástupci polské nemocnice se seznámili s prostředím očního lůžkového oddělení, všech odborných ambulancí a navštívili i operační sály. Primář oddělení MUDr. Jiří Slepánek a lékařka očního oddělení MUDr. Zuzana Igondová představili vyšetřovací metody OCT, OCT angio, retinální fluorescence, angiografie, daytona. Přítomní byli přizváni i k operačním výkonům šedého zákalu. Sesterský personál seznámil kolegy se zdravotnickou dokumentací, přípravou před operačními zákroky a v neposlední řadě i vyšetřovacími metodami.Společně potom se zástupci české strany MUDr. Igondovou Zuzanou a Bc. Galuszkovou Adrianou provedli konsiliární vyšetření  26 pacientů s onemocněním sítnice v retinální ambulanci naší nemocnice a na základě vyšetření porovnali léčebné postupy obou pracovišť za účelem zkvalitnění a zefektivnění léčby pacientů.