Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Od 1. 7. - 31. 8. 2017 bude dočasně uzavřeno interní oddělení, pracoviště Karviná-Ráj, a to jednotka intenzivní péče a standardní lůžkové oddělení včetně 24 hodinové interní pohotovosti.

Na interním oddělení, pracovitě Orlová bude provoz zachován v plném rozsahu a na toto období personálně posílen.


Na pracovišti Karviná-Ráj zůstávají v provozu interní ambulance - kardiologická, endokrinologická, diabetologická, nefrologická vč. dialyzačního střediska a ambulance gastroenterologická.
Prázdninový režim se netýká dalších provozovaných oborů karvinské i orlovské části nemocnice.

K tomuto přechodnému opatření přistupujeme z důvodu nedostatečného počtu lékařského personálu, a to především z důvodu čerpání řádných dovolených v prázdninových měsících.
Žádáme pacienty, aby se v případě potřeby v tomto období obrátili na jiná zdravotnická zařízení ve svém okolí:

• interní oddělení Karvinské hornické nemocnice Nové Město,
• interní oddělení Orlová,
• interní oddělení Nemocnice Havířov,
• interní oddělení Nemocnice Třinec,
• interní oddělení v ostravských nemocnicích,
• a od 1. 8. i na interní oddělení Bohumínské městské nemocnice.

Vzhledem k termínu dočasného uzavření interního oddělení v Karviné-Ráji
nebudeme již od 26. 6. 2017 přijímat nové pacienty.


Od 1. září 2017 bude interní oddělení, pracoviště Karviná-Ráj, poskytovat péči v plném rozsahu.


V Karviné 21. června 2017

Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce
ředitel