Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Doporučení předsednictva Národní transfuzní komise ze dne 08. 04. 2020 - seznam evropských zemí nebo oblastí, jejichž návštěva je důvodem k dočasnému vyřazení z dárcovství krve pro riziko přenosu infekce virem západonilské horečky na člověka.

S ohledem na dostupné informace o geografické distribuci případů infekce virem západonilské horečky (dále jen "WNV") v Evropě v loňském roce publikované Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a další dostupné informace vztahující se k WNV, které jsou významné z epidemiologického hlediska, doporučuje předsednictvo Národní transfuzní komise dočasně na 28 dnů po opuštění uvedené země nebo oblasti vyřadit z dárcovství krve a jejích složek pro výrobu transfuzních přípravků pro riziko přenosu WNV na člověka osoby, které v období od 1. 5. 2020 do 31. 10. 2020 pobývaly (pozn. za pobyt se považuje návštěva zahrnující alespoň 1 přenocování) v následujících zemích nebo oblastech:
 
• Bulharsko (celá země)
• Itálie (provincie Emilia Romana, Piemont, Lombardie, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, orientačně ve vnitrozemí provincie severně od Toskánska a San Marina)
• Kypr (celý ostrov)
• Maďarsko (celá země)
• Makedonie / Severní Makedonie (celá země)
• Rumunsko (celá země)
• Řecko (celá země)
• Srbsko (celá země)
• Turecko (celá země)
 
Pozn. Doporučení je vydáno v souladu s článkem 3 Metodického pokynu, kterým se stanoví postup při posuzování rizika nákazy virem západonilské horečky a postup ke snížení rizika přenosu tohoto viru transfuzí, vydaném ve Věstníku MZ číslo 5/2019.