Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Vážené kolegyně, vážení kolegové, rok uplynul a přiblížil se termín dalšího pravidelného sjezdu České angiologické společnosti ČLS JEP, na který bych Vás chtěl jménem organizačního výboru srdečně pozvat.
Jak se již stalo tradicí, XXXVI. Angiologické dny se budou konat v obvyklém zimním termínu v Praze, v hotelu Diplomat v Dejvicích, jehož prostory v posledních 2 letech vytvořily vždy výborné prostředí pro jejich uspořádání.
Cílem připravovaného sjezdu je souhrn současného stavu vědeckých a klinických informací a zároveň intenzivní edukace v oboru, který se zabývá v nejširší možné míře cévními onemocněními, patřícími mezi hlavní zdravotní... Vážené kolegyně, vážení kolegové, rok uplynul a přiblížil se termín dalšího pravidelného sjezdu České angiologické společnosti ČLS JEP, na který bych Vás chtěl jménem organizačního výboru srdečně pozvat.
Jak se již stalo tradicí, XXXVI. Angiologické dny se budou konat v obvyklém zimním termínu v Praze, v hotelu Diplomat v Dejvicích, jehož prostory v posledních 2 letech vytvořily vždy výborné prostředí pro jejich uspořádání.
Cílem připravovaného sjezdu je souhrn současného stavu vědeckých a klinických informací a zároveň intenzivní edukace v oboru, který se zabývá v nejširší možné míře cévními onemocněními, patřícími mezi hlavní zdravotní problémy populace, ať už se jedná o tepenná, žilní, lymfatická nebo mikrocirkulační postižení. Stejné zaměření bude mít také program výstavy farmaceutických přípravků a dodavatelů pomůcek a přístrojů, majících vztah ke kardiovaskulární problematice.
Věříme, že si z programové nabídky vyberete, a budeme zvláště rádi, pokud se rozhodnete k aktivní účasti a přihlásíte svá vlastní sdělení.
Těšíme se na setkání s Vámi v Praze při XXXVI. Angiologických dnech, pro jejichž úspěšný průběh je organizační výbor připraven vynaložit maximální úsilí.

Důležité termíny:

Registrace přednášek a zaslání abstrakt: do 3. 1. 2011
Přihlášky do soutěží o výroční ceny: do 3. 1. 2011
Přihlášky k účasti s nižším poplatkem: registrace a úhrada do 23. 1. 2011
Registraci a bližší informace naleznete na www.angiology.cz
Budeme se těšit na setkání s Vámi v Praze v posledním únorovém týdnu 2010.
Za výbor České angiologické společnosti,
MUDr. Karel Roztočil, CSc.
Předseda České angiologické společnosti ČLS JEP