Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Výroční zpráva za rok 2009 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších zákonů.

V návaznosti na ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj , příspěvková organizace jako subjekt zprávu o činnosti v oblasti poskytování...

Výroční zpráva za rok 2009 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších zákonů.

V návaznosti na ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj , příspěvková organizace jako subjekt zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací.. Tato zpráva se týká pouze písemně podaných žádostí.

 

a)Počet podaných žádostí o informace:
V roce 2009 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace dle shora uvedeného zákona.

b)Počet podaných odvolání proti rozhodnutím:
V roce 2009 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí NsP Karviná-Ráj o neposkytnutí informací.

c)Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
Proti rozhodnutí NsP Karviná-Ráj o neposkytnutí informací nebyla v roce 2009 podána žádná správní žaloba k soudu, ani nebylo vydáno soudní rozhodnutí.

d)Výsledky řízení o sankcích:
V roce 2009 nebylo vedeno žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.

e)Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
Žádné další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona nejsou.