Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Výroční zpráva za rok 2008 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších zákonů.

 

Výroční zpráva za rok 2008 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších zákonů.

 
V návaznosti na ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj jako subjekt zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací.. Tato zpráva se týká pouze písemně podaných žádostí.
 
a)                 Počet podaných žádostí o informace:
V roce 2008 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace dle shora uvedeného zákona.
 
 
b)                 Počet podaných odvolání proti rozhodnutím:
V roce 2008 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí NsP Karviná-Ráj o neposkytnutí informací.
 
 
c)                  Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
Proti rozhodnutí NsP Karviná-Ráj o neposkytnutí informací nebyla v roce 2008 podána žádná správní žaloba k soudu, ani nebylo vydáno soudní rozhodnutí.
 
 
d)                 Výsledky řízení o sankcích:
V roce 2008 nebylo vedeno žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.
 
 
e)                 Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
Žádné další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona nejsou.
 
 
 
 
V Karviná dne 28.1.2009
 
 
 
Ing. Miroslav Janečka
ředitel NsP Karviná-Ráj, příspěvková organizace