Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Výroční zpráva za rok 2012 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších zákonů.
V návaznosti na ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace jako subjekt zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací. Tato zpráva se týká pouze písemně podaných žádostí. Výroční zpráva za rok 2012 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších zákonů.
V návaznosti na ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace jako subjekt zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací. Tato zpráva se týká pouze písemně podaných žádostí.
a) počet podaných žádostí o informace:
V roce 2012 byly podány 2 žádosti o poskytnutí informace dle shora uvedeného zákona.
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutím:
V roce 2012 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí NsP Karviná-Ráj o neposkytnutí informací.
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
Proti rozhodnutí NsP Karviná-Ráj o neposkytnutí informací nebyla v roce 2012 podána žádná správní žaloba k soudu, ani nebylo vydáno soudní rozhodnutí.
d) výsledky řízení o sankcích:
V roce 2012 nebylo vedeno žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona. e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Žádné další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona nejsou.