Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších zákonů.
 
V návaznosti na ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace jako subjekt zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací. Tato zpráva se týká pouze písemně podaných žádostí.

 

Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších zákonů.
 
V návaznosti na ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace jako subjekt zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací. Tato zpráva se týká pouze písemně podaných žádostí.

a) počet podaných žádostí o informace:
V roce 2020 bylo podáno 6 žádostí o poskytnutí informací dle shora uvedeného zákona.

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutím:
V roce 2020 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace o neposkytnutí informací.

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
Proti rozhodnutí Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace o neposkytnutí informací nebyla v roce 2019 podána žádná správní žaloba k soudu, ani nebylo vydáno soudní rozhodnutí.

d) výsledky řízení o sankcích:
V roce 2020 nebylo vedeno žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.

e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
Žádné další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona nejsou.PDF ikona
      PDF - Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2020