Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

10          

Ve dnech 29.7.2024 od 7:00 hodin - 2.8.2024 do 15.30 hodin

budou uzavřeny Centrální operační sály v NsP Karviná – Ráj.

Proběhne malování a úklidové práce na Centrálních operačních sálech 7. patro

v Nemocnici Karviná – Ráj.

Zapsala:                                                                     Schválil:

Naděžda Vavříčková                                                 MUDr. Tomáš Sobalík

Vrchní sestra                                                              Vedoucí lékař

Centrální operační sály                                              Centrální operační sály

Nemocnice Karviná-Ráj                                            Nemocnice Karviná-Ráj