Děkujeme za pochopení

Bc. Věra Firlová 
všeobecná sestra, neurologická ambulance