Karviná: +420 596 383 111,

Orlová: +420 596 583 111,  nspka@nspka.cz

Nabídka stipendia pro studenty od 3. ročníku

Stipendia se týkají období 2021/2022

Stipendia jsou poskytována studentům od 3. ročníku denního studia lékařské fakulty:

  • ve výši 5 000,- Kč měsíčně (ode dne podpisu smlouvy)
  • ve výši 10 000,- Kč měsíčně (ode dne podpisu smlouvy) pro studenta, který se   ve smlouvě o poskytnutí stipendia zaváže nastoupit po ukončení studia na Interní oddělení.


Stipendia budou poskytnuta studentům, kteří podepíší s nemocnicí Smlouvu o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy - závazek studenta nastoupit po ukončení studia do pracovního poměru v naší nemocnici a setrvat v něm po dobu 3 let.

V případě zájmu kontaktujte paní Bc. Bogdanu Fabiszovou, vzdělávacího referenta, tel. 596 383 296, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Akreditace udělené NsP Karviná-Ráj, příspěvkové organizaci dle zákona č. 95/2004 Sb.

(k uskutečňování vzdělávacích programů v oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)
 
Akreditace k uskutečňování vzdělávání lékařů v základním kmeni dle zákona č. 95/2004 Sb.
Vzdělávání se vztahuje na lékaře zařazené do příslušných oborů po 1. 7. 2017
 

Základní kmen specializačního vzdělávání

Platnost akreditace

od

do

  Anesteziologický

09. 08. 2019

09. 08. 2024

  Gynekologicko-porodní

27. 09. 2019

27. 09. 2024

  Chirurgický

05. 06. 2019

05. 06. 2024

  Interní

31. 03. 2020

31. 03. 2025

  Oftalmologický

25. 09. 2019

25. 09. 2024

  Ortopedický

10. 04. 2020

10. 04. 2025

  Pediatrický

31. 03. 2020

31. 03. 2025

  Radiologický

07. 10. 2019

07. 10. 2024

 


Kontaktní adresa:


Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj
Vydmuchov 399/5
734 12 Karviná – Ráj

Ing. Lenka Letochová
Vedoucí oddělení lidských zdrojů
Tel. 596 383 205, 553
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Nabídka odborné praxe, stáže

Pro zájemce o odbornou praxi nebo stáž v Nemocnici s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace


Instrukce pro zájemce o odbornou praxi

Studenti:

Bezplatnou praxi může absolvovat student školy, se kterou má nemocnice podepsanou rámcovou smlouvu. Seznam škol naleznete v dokumentech pod článkem.

Před zahájením odborné praxe požádá student vrchní sestru nebo primáře oddělení (budoucí sestra, ošetřovatelka - vrchní sestru, budoucí lékař – primáře) o schválení na formuláři Žádost o absolvování odborné praxe. Jestliže student chce vykonávat praxi na více odděleních, musí předložit Žádost o absolvování odborné praxe studenta za každé oddělení zvlášť. Formulář žádosti si můžete vyzvednout u referenta vzdělávání nebo stáhnout zde.

Schválenou Žádost spolu se Smlouvou o zajištění odborné praxe doručí student nejpozději 14 pracovních dnů před zahájením odborné praxe referentu vzdělávání. Smlouvu o zajištění odborné praxe vystaví příslušná škola, se kterou má Nemocnice podepsanou rámcovou smlouvu. V případě, že škola nemá sepsanou rámcovou smlouvu s nemocnicí, vystaví nemocnice smlouvu vlastní.


Instrukce pro zájemce o stáž

Před zahájením odborné stáže požádá objednatel vrchní sestru nebo primáře oddělení o schválení na formuláři Žádost o absolvování stáže.

Formulář žádosti si můžete vyzvednout u referenta vzdělávání nebo stáhnout zde. Schválenou žádost doručí objednatel (zájemce) referentu vzdělávání nejpozději 14 pracovních dnů před zahájením stáže. Smlouvu o zajištění stáže Vám vystaví nemocnice.

Stáž může probíhat na pracovištích akreditovaných Ministerstvem zdravotnictví k uskutečňování vzdělávacích programů podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve specializačních oborech, které naleznete pod článkem.

Kontaktní adresa:

Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj
Vydmuchov 399/5
734 12 Karviná - Ráj

Bc. Bogdana Fabiszová
referent vzdělávání
Tel. 596 383 296
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DOC - Žádost o absolvování odborné praxe
DOC - Žádost o absolvování odborné stáže
DOCX - Rámcové smlouvy


Akreditace udělené NsP Karviná-Ráj, příspěvkové organizaci dle zákona č. 95/2004 Sb.

(k uskutečňování praktické části vzdělávacích programů v oborech specializačního vzdělávání lékařů)
 

 Obor specializačního vzdělávání    Platnost akreditace dle vzdělávacích programů platných   Akreditace na ZK dle vyhlášky č. 221/2018  
do 30. 6. 2017 od 1. 7. 2017
 1. Gynekologie a porodnictví 30. 9. 2024   9. 10. 2024
 2. Rehabilitační a fyzikální medicína 20. 5. 2023   xxx
 3. Chirurgie 23. 10. 2024 23. 2. 2026 5. 6. 2024
 4. Oftalmologie 1. 10. 2022   9. 10. 2024
 5. Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 25. 10. 2025   31. 3. 2025
 6. Radiologie a zobrazovací metody xxx 17. 3. 2026 7. 11. 2024
 7. Vnitřní lékařství 5. 8. 2024 29. 12. 2025 31. 3. 2025
 8. Anesteziologie a intenzivní medicína 21. 9. 2024 26. 3. 2026 9. 8. 2024
 9. Klinická biochemie 22. 12. 2024   xxx
 10. Traumatologie 5. 8. 2025 xxx xxx
 11. Gastroenterologie 31.3. 2019   xxx
 12. Dětské lékařství 21. 9. 2024 3. 3. 2026 31. 3. 2025
 13. Odborná praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky LÉKAŘE 28. 12. 2022 xxx xxx